ขอเชิญเที่ยวงานวันคล้ายวันเกิดเจ้าพ่อปุงเถ่ากงเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22-29 กุมภาพันธ์ 67 จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมปุงเถ่ากงเชียงใหม่

40

ชมขบวนแห่เจ้าอันยิ่งใหญ่ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ เวลา 08.38 น. ณ สวนสาธารณะรถไฟเชียงใหม่ ภายในขบวนมีการจุดประทัด เชิดมังกรทอง สิงโต ขบวนแห่เจ้า ขบวนเอ็งกอพะบู้ ผ่านถนนเจริญเมือง ข้ามสะพานนวรัฐ เข้าสู่ถนนท่าแพ ถึงสามแยกวัดแสนฝาง เลี้ยวขวาเข้าถนนช้างม่อยตัดใหม่ เลี้ยวขวาที่ซุ้มประตูจีน เข้าสู่ถนนช้างม่อย ผ่านตลาดวโรรส ตลาดนวรัฐ ชมการแสดงเชิดมังกรทอง สิงโต ที่สามแยกหน้าร้านเซ่เว่น ตลาดต้นลำไย สิ้นสุดขบวนที่ศาลเจ้าปุงเถ่ากง

ภายในงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิด เจ้าพ่อปุงเถ่ากง เชียงใหม่ มีกิจกรรมตลอด 8 วัน
– ชมโคมไฟจีนสีแดงตระการตาทั่วบริเวณงาน
– กาดหมั้วคัวจีนครั้งแรกในจังหวัดเชียงใหม่
– ชมแสงสีเสียงการแสดงเชิดมังกรทอง สิงโต
– ชมพลุไฟ สว่างไสว สวยงามอลังการ
– รับชมอุปรากรจัน (งิ้ว) ทุกคืน
– การประมูลสิ่งของไหว้เจ้า

ขอเชิญทุกท่านร่วมงานแห่เจ้า และเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดเจ้าพ่อปุงเถ่ากงเชียงใหม่ ร่วมประมูลสิ่งของไหว้เจ้า เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้เกิดความสุข ความเจริญรุ่งเรือง

at7n6N.jpeg