“ซูเปอร์โพล” เผยผลสำรวจคนเล่นหวย ชี้เงินรางวัลเป็นตัวกระตุ้น ส่วนใหญ่ได้เลขมาจากความฝัน ผิดหวังหากถูกกิน

544

10 ก.พ. 67 – สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล เสนอผลสำรวจเรื่อง คนเล่นหวย กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) รวมจำนวนตัวอย่างในการวิเคราะห์ทางสถิติทั้งสิ้น จำนวนทั้งสิ้น 1,056 ราย ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา

เมื่อถามถึงประเภทของหวยที่เล่น พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 86.1 ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล รองลงมาคือร้อยละ 78.1 ซื้อหวยไทย ใต้ดิน ร้อยละ 37.7 ซื้อสลากออมสิน ร้อยละ 29.1 ซื้อหวยลาว ร้อยละ 25.8 ซื้อสลาก ธ.ก.ส. ร้อยละ 5.3 ซื้อหวยมาเลย์ ร้อยละ 4.0 ซื้อหวยพม่า และร้อยละ 2.6 ระบุอื่นๆ เช่น หวยเขมร เป็นต้น

เมื่อถามถึง ตัวกระตุ้นให้คนเล่นหวย พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 78.0 ระบุเงินรางวัล รองลงมาคือร้อยละ 29.1 ระบุลดราคาให้คนซื้อ ร้อยละ 27.8 ระบุเข้าถึงคนซื้อได้ง่าย ร้อยละ 24.5 ระบุเชื่อก่อน จ่ายทีหลัง ร้อยละ 24.5 ระบุสื่อโซเชียล และร้อยละ 22.7 ระบุอื่นๆ เช่น สื่อมวลชน เลขดัง เป็นต้น

เมื่อถามต่อถึงการได้เลขมาจากไหน พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 66.2 ความฝัน รองลงมาคือร้อยละ 48.3 ระบุคิดเอง ร้อยละ 42.4 ระบุ TikTok ร้อยละ 35.1 ระบุ Facebook ร้อยละ 32.5 ระบุทะเบียนรถ ร้อยละ 27.8 ระบุเลขที่บ้าน ร้อยละ 25.2 ระบคนใกล้ชิดบอก ร้อยละ 17.2 ระบุเลขโทรศัพท์มือถือ ร้อยละ 13.9 ระบุ เลขบัตรประชาชน และร้อยละ 7.3 ระบุ ต้นไม้ เป็นต้น

ที่น่าสนใจเมื่อถามถึง เลขโดด เลขเดี่ยว ที่ชอบ พบว่า ร้อยละ 15.9 ระบุ เลข 9 รองลงมาร้อยละ 15.2 ระบุเลข 7 ร้อยละ 12.6 ระบุเลข 6 ร้อยละ 11.3 ระบุเลข 8 ร้อยละ 9.9 เท่ากันระบุเลข 4 เลข 5 เลข 2 ร้อยละ 6.6 ระบุเลข 1 ร้อยละ 5.3 ระบุเลข เลข 3 และร้อยละ 3.4 ระบุเลข 0 เป็นต้น

เมื่อถามต่อถึงเลขท้าย สองตัว ที่ชอบ พบว่า ร้อยละ 4.0 เท่ากัน ระบุ เลข 98, 87,79, 69, 26 และร้อยละ 2.6 ระบุเลข 99, 85, 76, 65, 43, 25 เป็นต้น

ที่น่าพิจารณาคือ เมื่อถามถึงประสบการณ์เล่นหวย ระหว่าง ถูกหวย หรือ ถูกกิน พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 88.1 ระบุถูกกิน และมีเพียงร้อยละ 11.9 เท่านั้นที่ระบุถูกหวย

จากผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่ามีคนที่เล่นหวย มีความหวังจากการจะถูกหวย สลากกินแบ่งรัฐบาล ทั้งหวยไทย ใต้ดิน หวยอื่นๆ โดย มีตัวกระตุ้นเป็นเงินรางวัล การได้ลดราคา และแหล่งที่มาของเลขที่ซื้อคือจากความฝันจากการคิดเอง จากสื่อต่างๆ โดยมีเลขโดด เลขเดี่ยว ที่ชอบ คือเลข 9 และ 98, 87, 79, 69, 26

แต่พบว่า ส่วนใหญ่ผิดหวังจากการถูกกิน ดังนั้นการพนัน ขันต่อ มีแต่ทุกข์ ได้เสีย ไม่มีสุข หนี้ท่วมตัวที่เกิดจากการเล่นหวย หันมาทำงานหนักเก็บเงินได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย จะดีกว่าไหม?

ที่มา : superpollthailand

blank