ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก ต้องมีสิ่งป้องกันของตกหล่น รั่วไหล ส่งกลิ่น ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 5,000 บาท

501

6 ก.พ. 67 – สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กำชับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้พนักงานขับรถ หากใช้รถบรรทุก หิน ดิน ทราย หรือสิ่งของ ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันมิให้สัตว์หรือสิ่งของที่บรรทุก ตกหล่น รั่วไหล ส่งกลิ่น ส่องแสงสะท้อน หรือปลิวไปจากรถ อันอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน ซึ่งการฝ่าฝืนดังกล่าวจะมีการผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

ทั้งนี้ หากประชาชนหรือผู้ใช้รถใช้ถนนได้พบเห็นการกระทำผิดดังกล่าว สามารถแจ้งข้อมูลทะเบียนรถ วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ พร้อมภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอการกระทำผิด มายังศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 1584 หรือทาง Facebook สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053 270411 ในวันและเวลาราชการ

3.386985cd1081b55ea.jpeg