รัฐบาลแจงยกเลิก “ครูเวร” ไม่ใช่ให้ตำรวจเข้าเวรแทน แต่เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกัน ย้ำครูไม่อยู่เวรไม่มีความผิด

64

26 ม.ค. 67 – นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำถึง กรณี ครม.ได้มีมติให้หน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการดูแลความเดือดร้อนของประชาชนภายในประเทศ ทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และฝ่ายปกครอง กระทรวงมหาดไทย เข้ามาช่วยดูแลในเรื่องรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณสถานศึกษา นั้น

นายคารม กล่าวว่า เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานรักษาความสงบ ไม่ใช่ให้เจ้าหน้าตำรวจเข้าเวรแทนครู ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของโรงเรียน ครู และนักเรียนให้มีความปลอดภัยมากขึ้น เช่นเดียวกับกระทรวงมหาดไทยที่มีแนวทางให้ฝ่ายปกครองในพื้นที่ร่วมกันป้องกันความปลอดภัยให้กับครู นักเรียน และสถานที่ราชการด้วย

“กรณีที่ครูมีความกังวลว่าไม่อยู่เวรโรงเรียนแล้วจะมีความผิดนั้น ขอให้ครูสบายใจได้ หลังจาก ครม.มติ ถือว่าการไม่อยู่เวรฯ ของครูไม่มีความผิด แต่หากเป็นความสมัครใจก็สามารถทำได้ แต่ขอให้ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ระมัดระวังเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกโรงเรียน ตามข้อห่วงใยของ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ” นายคารม ย้ำ