Home ข่าวทั่วไทย ไทยติดอันดับ 6 ระบบสุขภาพดีที่สุดในโลก ไต้หวันคว้าที่ 1

ไทยติดอันดับ 6 ระบบสุขภาพดีที่สุดในโลก ไต้หวันคว้าที่ 1

-

ไทยติดอันดับ 6 ระบบสุขภาพดีที่สุดในโลก ไต้หวันคว้าที่ 1
Thailand Was Ranked 6th in The World Top Best Healthcare System
CEOWORLD นิตยสารธุรกิจของสหรัฐอเมริกา จัดอันดับประเทศที่มีระบบสุขภาพดีที่สุดในโลก ประจำปี 2562 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่
1.โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข
2.ประสิทธิภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุข ตั้งแต่แพทย์ พยาบาล และอื่นๆ
3.ค่าใช้จ่ายในระบบ
4.การเข้าถึงยาคุณภาพ
5.ความพร้อมของรัฐบาลในการจัดการระบบ
รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ เช่น สิ่งแวดล้อม การเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาด ระบบสุขอนามัย และการควบคุมปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ เช่น การจัดการกับบุหรี่ – ยาสูบ และโรคอ้วน
ผลการสำรวจ 89 ประเทศทั่วโลกพบว่า ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 6 ของโลก และมีระบบสุขภาพที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สำหรับ 10 ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีระบบสุขภาพที่ดีที่สุดในโลก ได้แก่ อันดับ 1 ไต้หวัน ซึ่งได้คะแนนรวม 78.72 คะแนน
ตามมาด้วยเกาหลีใต้ได้อันดับที่ 2 ญี่ปุ่นในอันดับที่ 3 ส่วนออสเตรีย ตามมาเป็นอันดับที่ 4 และเดนมาร์ก ในอันดับที่ 5 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 6 ของโลกส่วนสเปน ได้รับอันดับ 7 ตามหลังไทย ฝรั่งเศส ตามมาเป็นอันดับ 8 เบลเยียม อยู่ที่อันดับ 9 และออสเตรเลีย อยู่ในอันดับที่ 10

ที่มา เพจ ไทยแลนด์4.0

Must Read

“เราเที่ยวด้วยกัน” ผลตอบรับดี! มีผู้ลงทะเบียนกว่า 4.76 ล้านคน ยอดจองโรงแรมพุ่งกว่า 391,731 ห้อง

“เราเที่ยวด้วยกัน” ผลตอบรับดี! มีผู้ลงทะเบียนกว่า 4.76 ล้านคน ยอดจองโรงแรมพุ่งกว่า 391,731 ห้อง  จากที่ได้เริ่มโครงการเราเที่ยวด้วยกันตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นมา ในภาพรวมมีผลตอบรับในทางที่ดี มีประชาชนสนใจลงทะเบียน 4.76 ล้านราย ลงทะเบียนสำเร็จ 4.51 ล้านราย มีโรงแรมสนใจเข้าร่วมโครงการ 6,815 แห่ง กระจายตัวอยู่ครบในทุกจังหวัดทั่วประเทศ นายลวรณ แสงสนิท...
error: Alert: Content is protected !!