ผ่านฉลุย! สภาฯ รับหลักการร่าง พ.ร.บ. “สมรสเท่าเทียม” วาระหนึ่ง ทั้ง 4 ฉบับ นกยกฯ โพสต์ร่วมยินดี

151

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.66 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) พิจารณาเรื่องด่วน ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ …) พ.ศ. … หรือร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม

ทั้งนี้ร่างกฎหมายดังกล่าว มีสาระสำคัญคือ การกำหนดให้บุคคลสองคนไม่ว่าเพศใดสามารถหมั้นหรือสมรสกันได้ รวมถึงแก้ไขคำว่า ชาย หญิง สามี ภริยา และสามีภริยา เป็น บุคคล ผู้หมั้น ผู้รับหมั้นและคู่สมรส เพื่อให้มีความหมายครอบคลุมคู่หมั้นหรือคู่สมรสไม่ว่าจะเป็นเพศใด

สำหรับร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ …) พ.ศ. … ทั้งหมด 4 ฉบับด้วยกันทั้งหมด ได้แก่
1. ร่าง พ.ร.บ. ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอ
2. ร่าง พ.ร.บ. ซึ่ง ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ พรรคก้าวไกล กับคณะเป็นผู้เสนอ
3. ร่าง พ.ร.บ. ซึ่ง อรรณว์ ชุมาพร กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 11,611 คน เป็นผู้เสนอ
4. ร่าง พ.ร.บ. ซึ่ง นายสรรเพชญ บุญญามณี พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ

ภายหลังการประชุม ที่ประชุม 380 คน มีมติ 369 ต่อ 10 เสียง รับหลักการวาระแรก โดยมีผู้งดออกเสียง 1 เสียง จากนั้นที่ประชุมได้เสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการจำนวน 39 คน เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายในวาระต่อไป มีกำหนดระยะเวลาแปรญัตติ 15 วัน โดยการพิจารณาวาระที่ 2 จะใช้ร่างของ ครม.เป็นร่างหลักในการพิจารณา

ล่าสุด นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โพสต์ข้อความผ่าน X แสดงความยินดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หลังจากที่สภา ฯ รับหลักการร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม 369 ต่อ 10 โดยใช้ร่าง ครม.เป็นร่างหลัก ว่า “ผมขอแสดงความยินดีกับพี่น้อง LGBTQIA+ ทุกท่านที่ พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม ได้ผ่านการโหวตวาระที่หนึ่งด้วยคะแนนท่วมท้น วันนี้ ก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นแล้วครับ”