(มีคลิป) ปตท. แจงดรามา เติมน้ำมันไม่เต็ม 5 ลิตร ยืนยันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ชั่งตวงวัด ผู้ค้าน้ำมันไม่สามารถปรับแต่งมาตรวัดเองได้

1568

22 ธ.ค. 66 – จากกรณีได้มีผู้ใช้ Tiktok บัญชี @ritthidej_redpradit ได้โพสต์คลิปเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 หลังไปเติมน้ำมันดีเซล จำนวน 1,000 บาท ที่สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ใน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี แล้วรู้สึกว่าเกจ์วัดน้ำมันรถขึ้นไม่เป็นปกติ จนเกิดเสียงวิจารณ์ในโลกออนไลน์ และเรียกร้องให้มีการตรวจสอบ

@ritthidej_redpradit #เทรนด์วันนี้ ♬ เสียงต้นฉบับ – P ่ แบงค์-2397

จากคลิปดังกล่าวจะพบว่ามีการเติมน้ำมัน 5 ลิตร 2 ครั้ง ซึ่งได้ปริมาณไม่เต็มจำนวนทั้ง 2 ครั้ง

ล่าสุดทาง พีทีที สเตชั่น ได้ชี้แจงว่า จากการตรวจสอบพบว่า สถานีบริการที่เกิดเหตุคือ สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น สระบุรี โดยลูกค้าได้เข้ามาเติมน้ำมัน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา และรู้สึกว่าเกจ์น้ำมันขึ้นไม่เป็นปกติ จึงขอให้ทางสถานีบริการดำเนินการตรวจสอบตามคลิปที่ปรากฏในโซเชียลมีเดีย โดยเมื่อบีบมือจ่าย 5 ลิตร 2 ครั้ง ได้ปริมาตรน้ำมันขาดไปประมาณ 25-30 มิลลิลิตร (หรือ 0.025 – 0.030 ลิตรต่อปริมาณน้ำมันที่ทดสอบ 5 ลิตร) ซึ่งพนักงานหน้าลานได้ชี้แจงว่ายังเป็นไปตามเกณฑ์ใน “คู่มือการตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิง” ของสำนักงานชั่งตวงวัด ที่กำหนดให้มี “อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด” หรือค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ได้สูงสุดของมาตรวัดนั้น ๆ ในการตรวจสอบระหว่างใช้งานสำหรับเชื้อเพลิงปริมาณ 5 ลิตรให้มีความคลาดเคลื่อนบวก/ลบได้ไม่เกิน 50 มิลลิลิตร (หรือ 0.050 ลิตรต่อน้ำมันที่ทดสอบ 5 ลิตร)

พีพีที สเตชั่น ใคร่ขอชี้แจงว่า มาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน้ำมันทุกแห่งต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองจากสำนักงานชั่งตวงวัด กระทรวงพาณิชย์ โดยที่ผู้ค้าน้ำมันไม่สามารถปรับแต่งมาตรวัดเองได้ และสถานีบริการน้ำมันจะต้องดำเนินการตรวจวัดปริมาตรน้ำมัน และนำส่งสำนักงานกลางชั่งตวงวัดเป็นประจำทุกเดือน โดยผลการตรวจวัดปริมาตรน้ำมันของ สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น สระบุรี ล่าสุด ยังคงเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานชั่งตวงวัดกำหนด ทั้งนี้ พีทีที สเตชั่น ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเรื่องดังกล่าว โดยในวันนี้ (22 ธ.ค.2566) จะประสานงานให้สำนักงานซั่งตวงวัดเข้ามาตรวจสอบและยืนยันว่ามาตรวัดของ พีทีที สเตชั่น เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับผู้บริโภคต่อไป

ทั้งนี้ พีทีที สเตชั่น ยืนยันว่า มุ่งมั่นที่จะส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานให้แก่ผู้บริโภค รวมถึงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ