กสทช. ออก 3 มาตรการ สั่งระงับเบอร์ทันที! โทรออกเกิน 100 ครั้งต่อวัน โทรบ่อยตามชายแดน ต้องสงสัยเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์

143

9 ธ.ค. 66 – กสทช. เปิดเผยว่า ตามที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายเร่งด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้หารือร่วมกับผู้บริหาร บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด, บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด, บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน), สอท. และผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อกำหนดแนวทางในการระงับการใช้หมายเลขโทรศัพท์ต้องสงสัยแบบฉับพลัน ดังนี้

1. เบอร์ที่มีการโทรออกบ่อยครั้งไปยังผู้รับที่หลากหลาย เช่น เกินกว่า 100 ครั้งต่อวัน
2. เบอร์ที่ผูกกับบัญชีม้ารองรับการโอนเงินจากเหยื่อ
3. เบอร์ที่มีการโทรบริเวณแนวชายแดนบ่อยครั้งผิดปกติ

โดยมีขั้นตอนการสั่งระงับเบอร์ต้องสงสัย มอบหมายให้ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ สอท. กสทช. ส่งผู้แทนเข้าร่วมกันทำงานเพื่อกลั่นกรองเบอร์ต้องสงสัย เมื่อผู้แทนทั้งสามฝ่ายพิจารณาแล้วว่าเป็นเบอร์ต้องสงสัย หรือเป็นเบอร์ที่ใช้ในการกระทำความผิดแจ้งให้ผู้ประกอบการระงับการใช้งานเบอร์นั้นๆ ทันที