“อุ๊งอิ๊ง” นั่งหัวโต๊ะประชุมครั้งแรก หลังรับตำแหน่งหัวหน้าพรรค อธิบาย “ซอฟต์พาวเวอร์” คือ อำนาจละมุน

31

7 พ.ย. 66 – นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เข้าร่วมประชุม สส. พรรคเพื่อไทย โดยได้ชี้แจงการดำเนินงานหลังการเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าพรรค ทั้งในด้านการบริหารงานพรรคและการเดินสายพบปะพูดคุยกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะทูตในหลากหลายประเทศที่ได้มีการหารือกันถึงการดำเนินนโยบายด้านซอฟต์พาวเวอร์

โดยในช่วงหนึ่งได้อธิบายถึงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ ว่า “มีคนพูดเยอะเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ ว่าเราเข้าใจซอฟต์พาวเวอร์จริงหรือไม่ เรื่องนี้สามารถอธิบายได้ง่ายง่ายให้ทุกคนเข้าใจ ซอฟต์พาวเวอร์เป็นเหมือนพลังอำนาจหนึ่ง ภาษาไทย คือ อำนาจละมุน ไม่ต้องการใช้อาวุธหรืออะไรที่รุนแรง เป็นการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ในการชนะใจ หรือเข้าไปอยู่ในวัฒนธรรมนั้นๆ รวมถึงโอบรับวัฒนธรรมต่างๆ ที่เข้ามา”

ยกตัวอย่างเช่น ช็อกมินต์ พอเกิดความนิยมในช็อกมินต์ขึ้น ช็อกมินต์ขายดีขึ้น อันนี้คือวัฒนธรรมที่ถูกโอบรับโดยคนในประเทศ แต่นี่เป็นเพียงภาพเล็ก สำหรับซอฟต์พาวเวอร์ที่กำลังเกิดขึ้น เราต้องการผลักดันให้ไปในระดับโลก โดยมีอุตสาหกรรม 11 สาขาที่เราได้แถลงไปแล้ว อาทิ เทศกาล หนังสือ ภาพยนตร์ เกม และซีรี่ส์