เทศบาลเมืองแม่เหียะ สืบสาน “ตักบาตรเทโวโรหณะ” พุทธศาสนิกชนตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา

59

เทศบาลเมืองแม่เหียะ สืบสาน “ตักบาตรเทโวโรหณะ” พุทธศาสนิกชนตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา

เช้าวันที่ 30 ต.ค. 66 เวลา 07.00 ที่บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวเพชรรัตน์ ใหม่ชมภู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขต 1 นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสิทธิ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ และนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ นำพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ กว่า5,000 คน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 69 รูป เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2566 ซึ่งเทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้ร่วมกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ และคณะสงฆ์ตำบลแม่เหียะ จัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทางด้านพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการรำลึกถึงพุทธประวัติ และความเป็นมาของวันออกพรรษา อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่งดงามของไทยให้คงอยู่ เป็นแบบอย่างที่ดีในการสืบสานต่อยอด ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ยังเป็นการอุทิศบุญกุศล ไปยังเจ้ากรรมนายเวร และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อีกทางหนึ่งด้วย

dd6fRyS.jpeg

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า “ตักบาตรเทโว” เป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนที่จัดขึ้นในประเพณีวันออกพรรษาของทุกปี โดยเชื่อว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจากเสด็จขึ้นไปจำพรรษา และเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดา ครั้นออกพรรษาแล้วก็เสด็จลงมาจากเทวโลกในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 พระอินทร์ทรงนิมิตบันได 3 อย่างถวายคือ บันไดทอง บันไดแก้วมณี และบันไดเงิน หัวบันไดพาดอยู่ที่ยอดเขาสิเนรุ เชิงบันไดอยู่ที่ประตูเมืองสังกัสสะนคร เวลาเสด็จลงทรงใช้บันไดแก้วมณี เหล่าเทวดาลงทางบันไดทอง เหล่ามหาพรหมลงทางบันไดเงิน เรียกการเสด็จครั้งนั้นว่า เทโวโรหณะ ซึ่งเทศบาลเมืองแม่เหียะจัดติดต่อกันมาเป็นปีที่10 และมีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมจำนวนมากทุกปี

dd6fisQ.jpegdd6fQ9n.jpegdd6fUjg.jpegdd6fqvW.jpeg