อธิการฯ ม.ธรรมศาสตร์ตอบรับเสรีภาพ นักศึกษาจะเรียน จะสอบ แต่งกายยังไงก็ได้ ขอแค่ไม่รบกวนผู้อื่น

48

24 ต.ค. 66 – เพจเฟซบุ๊ก “สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต” โพสต์แจ้งว่า อธิการบดีตอบรับเสรีภาพในการแต่งกาย จะเรียน จะสอบ แต่งกายอย่างไรก็ได้ ขอเพียงไม่รบกวนผู้อื่น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เซ็นประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแนวทางการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2566 เพื่อออกมานิยามว่าการแต่งกายแบบใดถือว่าไม่สุภาพ เพื่อลดช่องโหว่ในการตีความของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการแต่งกายและเครื่องแบบของนักศึกษา พ.ศ. 2564

โดยสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอยืนยันถึงเสรีภาพในการแต่งกายและยืนยันว่าเสรีภาพในการแต่งกายของพวกเราต้องไม่ถูกตีกรอบภายใต้กำหนดนิยามใคร

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ