ราชกิจจาฯ ประกาศออกสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก หวย L6 ลุ้นรวยสูงสุด 180 ล้าน! มีผลงวด 1 ต.ค. 66

4196

29 ก.ย. 66 – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6) โดยมีสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ระบุว่า ตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ทออกประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรื่อง กำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6) ลงวันที่ 17 กันยายน 2566 โดยกำหนดวิธีการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก จำหน่ายเป็นแบบใบ และ/หรือแบบดิจิทัลหรือวิธีการจำหน่ายอื่นตามที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottey 6: L6) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อาศัยอำนาจตามกฎหมายแห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและตามมติคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงออกประกาศให้การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

โดยสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก ออกจำหน่าย แบบใบ , แบบดิจิทัล หรือ แบบอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด ผ่านสถานที่จัดจำหน่าย โดยสำนักงาน , ตัวแทนจำหน่าย , ผู้ซื้อ – จองล่วงหน้า หรือวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

แบบใบ ผู้ซื้อจะได้รับสลากฉบับจริง ที่ระบุหมายเลขสลาก งวดวันที่ ชุดที่ รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ที่พิมพ์ไว้บนใบสลาก เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของสลากฉบับนั้นๆ และเป็นหลักฐานในการขอรับเงินรางวัลในกรณีสลากฉบับนั้นถูกรางวัล

แบบดิจิทัล ผู้ซื้อต้องลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มที่กำหนด สำนักงานจะเปิดให้ซื้อ 06.00 – 23.00 น.ของทุกวัน เว้นวันออกรางวัลจะเปิดให้ซื้อถึง 14.00 น.

เมื่อผู้ซื้อได้เลือกหมายเลขเรียบร้อยแล้ว ให้ทำรายการชำระเงินค่าสลาก หากไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด แพลตฟอร์มจะนำสลากแบบดิจิทัลที่เลือกไว้กลับสู่ระบบการจำหน่ายต่อไป เมื่อทำการซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแล้ว กรรมสิทธิ์ตกเป็นของผู้ซื้อไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ไปยังผู้อื่นได้

ทั้งนี้ ผู้ขายสลากินแบ่งรัฐบาลหกหลัก ทั้งแบบใบ และแบบดิจิทัล ต้องขายในราคาตามที่กำหนดในสลาก รวมทั้งต้องไม่ขายในสถานศึกษา และไม่ขายแก่บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

กรณีสำนักงานสลากกำหนดราคาจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลักในราคา 80 บาท สลาก 1 ชุดมี 1 ล้านฉบับจะมีเงื่อนไขเงินรางวัลในแต่ละชุด ดังนี้

รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 6,000,000 บาท
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
รางวัลที่ 2 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท
รางวัลที่ 3 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท
รางวัลที่ 4 จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
รางวัลที่ 5 จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง จำนวน 2,000 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง จำนวน 2,000 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว เสี่ยง 1 ครั้ง จำนวน 10,000 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

สำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6) งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2566 เริ่มขายมาตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ถือเป็นงวดแรกรวม 101 ล้านฉบับ แบ่งเป็นสลากใบ 80 ล้านฉบับ และสลากดิจิทัล 21 ล้านฉบับ

สลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลัก หรือ สลาก L6 (Lottery L6) คือสลากกินแบ่งที่เหมือนกับสลากฯ ที่ขายอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งความแตกต่างของสลากแบบ L6 กับแผงสลากในปัจจุบันคือ จะมีเพิ่มสลากพิมพ์แบบดิจิทัล จำหน่ายผ่านทางแอปพลิเคชั่นหรือเครื่องจำหน่ายสลาก จะมีสลากให้เลือกซื้อทั้ง 2 แบบ ดังนี้

    • สลากแบบใบ เป็นสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่มีการพิมพ์ออกมาเป็นใบ โดยมีการพิมพ์หมายเลขสลากกำกับไว้บนใบสลาก
    • สลากแบบดิจิทัล เป็นสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่มีการกำหนดหมายเลขสลากกำกับไว้ในระบบดิจิทัล มีการออกจำหน่ายผ่านช่องทางดิจิทัล มีการพิมพ์บนกระดาษป้องกันการปลอมแปลงต่างๆ รวมถึงพิมพ์ข้อความ L6 แบบใบ ลงบนสลากฯด้วย และทำการซื้อขายผ่านแอปฯ เป๋าตัง

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

dd0xqXu.jpeg
dd0xUO0.jpeg
dd0xORI.jpeg
dd0xb6P.jpeg
dd0xlWt.jpeg