สำนักงานชลประทานที่ 1 รายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อนสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่

1858

สำนักงานชลประทานที่ 1 ระบุ หากปริมาณน้ำในเขื่อนเม่งัดสมบูรณ์ชลมากกว่า 200 ล้านลูกบาศก์เมตร จะสามารถคลี่คลายปัญหาในช่วงฤดูแล้ง ในเขตลุ่มน้ำปิงตอนบน 11 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ และ 4 อำเภอของจังหวัดลำพูน

     นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ รายงานสถานการณ์ผลกระทบพายุโพดุล ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 2 กันยายนที่ผ่านมา โดย 2 เขื่อนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ คือ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจาก 121 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 135 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้อยกว่าปริมาณน้ำของปี 2561 จำนวน 14.53 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่มากกว่าปี 2558 จำนวน 73 ล้านลูกบาศก์เมตร ในส่วนของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจาก 69 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 74 ล้านลูกบาศก์เมตร น้อยกว่าปริมาณน้ำของปี 2561 จำนวน 27.07 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่มากกว่าปี 2558 จำนวน 41.2 ล้านลูกบาศก์เมตร

     ส่วนปริมาณน้ำในอ่างขนาดกลาง 12 แห่ง เพิ่มขึ้นจาก 32.20 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 34.47 ล้านลูกบาศก์เมตร น้อยกว่าปริมาณน้ำของปี 2561 จำนวน 22 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่มากกว่าปี 2558 จำนวน 15.06 ล้านลูกบาศก์เมตร และปริมาณน้ำในอ่างขนาดเล็ก 117 แห่ง เพิ่มขึ้นจาก 30.74 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 34.13 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำน้อยกว่าปี 2561 จำนวน 2.74 ล้านลูกบาศก์เมตร

Zr5glv.jpg

     ด้านจังหวัดลำพูน ปริมาณน้ำในอ่างขนาดกลาง 4 แห่ง เพิ่มขึ้นจาก 6.16 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 6.62 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้อยกว่าปริมาณน้ำของปี 2561 จำนวน 7.22 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่มากกว่าปี 2558 จำนวน 0.55 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำในอ่างขนาดเล็ก 45 แห่ง เพิ่มขึ้นจาก 5.43 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 7.27 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้อยกว่าปริมาณน้ำของปี 2561 จำนวน 5.59 ล้านลูกบาศก์เมตร

      จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีปริมาณน้ำในอ่างขนาดกลาง 2 แห่ง 1.43 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้อยกว่าปริมาณน้ำของปี 2561 จำนวน 0.31 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่มากกว่าปี 2558 จำนวน 0.59 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ ปริมาณน้ำในอ่างขนาดเล็ก 29 แห่ง เพิ่มขึ้นจาก 9.29 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 9.45 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมากกว่าปริมาณน้ำของปี 2561 จำนวน 2.16 ล้านลูกบาศก์เมตร

     ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ ยืนยันว่า หากปริมาณน้ำในเขื่อนเม่งัดสมบูรณ์ชลมากกว่า 200 ล้านลูกบาศก์เมตร จะสามารถคลี่คลายปัญหาในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 ในเขตลุ่มน้ำปิงตอนบน 11 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ และ 4 อำเภอของจังหวัดลำพูน

Facebook Comments