Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ เชียงใหม่ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า

เชียงใหม่ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า

-

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า มุ่งปรับภูมิทัศน์ต่อเนื่อง เพื่อฟื้นฟูสภาพคลองให้สะอาดสวยงามอย่างยั่งยืน

     เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่ ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า โดยมี รอง.ผบ.มทบ.33 กอ.รมน.เชียงใหม่ ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมประชุม

     สืบเนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า เป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วนตามพระราชดำริ ประกอบกับ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมคลองแม่ข่าแล้วพบว่า ปัจจุบัน คลองแม่ข่ายังประสบปัญหาน้ำเน่าเสีย มีวัชพืชและผักตบชวาขึ้นปกคลุมหลายพื้นที่ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่าตลอดทั้งสาย ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมทั้งจิตอาสาและประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณริมฝั่งคลองด้วย

     จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ ให้หน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการขุดลอกลำน้ำ พร้อมทั้งกำจัดขยะและวัชพืชในคลองแม่ข่า เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอด 2 ฝั่งลำคลองตลอดสาย ซึ่งได้แบ่งพื้นที่ดำเนินงานออกเป็น 3 ช่วง ประกอบด้วยช่วงต้นน้ำ เริ่มจากฝายน้ำล้นแม่สาจนถึงบ้านสุขิโต ระยะทาง 8.25 กิโลเมตร, ช่วงกลางน้ำ จากบ้านสุขิโตจนถึงถนนมหิดล ระยะทาง 9.4 กิโลเมตร และช่วงปลายน้ำ แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 สาย คือคลองแม่ข่า จากถนนมหิดลถึงประตูระบายน้ำบ้านดอนชัยระยะ 3.8 กิโลเมตร สายที่ 2 เป็นลำเหมืองกลาง ระยะ 3.8 กิโลเมตร รวม 7.6 กิโลเมตร และ สายที่ 3 เป็นคลองแม่ข่าน้อย เริ่มจากลำคูไหวไปร้านอันดามันซีฟู๊ต ต่อเนื่องไปจนถึงประตูระบายน้ำสบแม่ข่า ระยะทาง 12.35 ก.ม.

     ทั้งนี้ ให้หน่วยทหารและตำรวจเป็นหน่วยปฏิบัติ โดยประสานการทำงานและงบประมาณร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คลองแม่ข่าแต่ละช่วง โดยให้จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาคลองแม่ข่าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเชิญชวนประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และผู้อยู่อาศัยบริเวณริมสองฝั่งคลอง ได้มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่าด้วยกัน

    นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยยังได้แจ้งให้จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาถนนสายเชียงใหม่ – ลำพูน ซึ่งมีต้นยางนาอายุมากกว่า 150 ปี ที่ได้ปลูกไว้ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นถนนเฉลิมพระเกียรติอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ จะได้แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ และประชาชน ในภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ ดูแลรักษา และพัฒนาเส้นทางดังกล่าวให้คงเอกลักษณ์ความโดดเด่น สวยงาม ตลอดจนเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่และผู้ที่ใช้รถใช้ถนนต่อไป

Must Read

ผวจ.เชียงใหม่ยกทีมลงพื้นที่ตรวจการบ้านอำเภอดอยเต่า จี้รวบรวมข้อมูลรายแปลงการบริหารจัดการเชื้อเพลิงส่งเข้าคิวจองภายในสิ้นมกราคมนี้ ย้ำปีนี้ให้ อปท. เป็นพระเอกแก้ปัญหาไฟป่าฝุ่นควัน โฟกัสระดับพื้นที่ทุกฝ่ายต้องคุยกับทำงานร่วมกัน

ผวจ.เชียงใหม่ยกทีมลงพื้นที่ตรวจการบ้านอำเภอดอยเต่า จี้รวบรวมข้อมูลรายแปลงการบริหารจัดการเชื้อเพลิงส่งเข้าคิวจองภายในสิ้นมกราคมนี้ ย้ำปีนี้ให้ อปท. เป็นพระเอกแก้ปัญหาไฟป่าฝุ่นควัน โฟกัสระดับพื้นที่ทุกฝ่ายต้องคุยกับทำงานร่วมกัน วันที่ 19 ม.ค. 64 เวลา 14.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอดอยเต่า จ.เชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก...
error: Alert: Content is protected !!