Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ เชียงใหม่ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า

เชียงใหม่ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า

-

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า มุ่งปรับภูมิทัศน์ต่อเนื่อง เพื่อฟื้นฟูสภาพคลองให้สะอาดสวยงามอย่างยั่งยืน

     เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่ ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า โดยมี รอง.ผบ.มทบ.33 กอ.รมน.เชียงใหม่ ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมประชุม

     สืบเนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า เป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วนตามพระราชดำริ ประกอบกับ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมคลองแม่ข่าแล้วพบว่า ปัจจุบัน คลองแม่ข่ายังประสบปัญหาน้ำเน่าเสีย มีวัชพืชและผักตบชวาขึ้นปกคลุมหลายพื้นที่ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่าตลอดทั้งสาย ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมทั้งจิตอาสาและประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณริมฝั่งคลองด้วย

     จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ ให้หน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการขุดลอกลำน้ำ พร้อมทั้งกำจัดขยะและวัชพืชในคลองแม่ข่า เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอด 2 ฝั่งลำคลองตลอดสาย ซึ่งได้แบ่งพื้นที่ดำเนินงานออกเป็น 3 ช่วง ประกอบด้วยช่วงต้นน้ำ เริ่มจากฝายน้ำล้นแม่สาจนถึงบ้านสุขิโต ระยะทาง 8.25 กิโลเมตร, ช่วงกลางน้ำ จากบ้านสุขิโตจนถึงถนนมหิดล ระยะทาง 9.4 กิโลเมตร และช่วงปลายน้ำ แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 สาย คือคลองแม่ข่า จากถนนมหิดลถึงประตูระบายน้ำบ้านดอนชัยระยะ 3.8 กิโลเมตร สายที่ 2 เป็นลำเหมืองกลาง ระยะ 3.8 กิโลเมตร รวม 7.6 กิโลเมตร และ สายที่ 3 เป็นคลองแม่ข่าน้อย เริ่มจากลำคูไหวไปร้านอันดามันซีฟู๊ต ต่อเนื่องไปจนถึงประตูระบายน้ำสบแม่ข่า ระยะทาง 12.35 ก.ม.

     ทั้งนี้ ให้หน่วยทหารและตำรวจเป็นหน่วยปฏิบัติ โดยประสานการทำงานและงบประมาณร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คลองแม่ข่าแต่ละช่วง โดยให้จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาคลองแม่ข่าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเชิญชวนประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และผู้อยู่อาศัยบริเวณริมสองฝั่งคลอง ได้มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่าด้วยกัน

    นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยยังได้แจ้งให้จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาถนนสายเชียงใหม่ – ลำพูน ซึ่งมีต้นยางนาอายุมากกว่า 150 ปี ที่ได้ปลูกไว้ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นถนนเฉลิมพระเกียรติอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ จะได้แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ และประชาชน ในภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ ดูแลรักษา และพัฒนาเส้นทางดังกล่าวให้คงเอกลักษณ์ความโดดเด่น สวยงาม ตลอดจนเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่และผู้ที่ใช้รถใช้ถนนต่อไป

Must Read

เปิดตัวหอพักรูปแบบใหม่ “The Arpom” (ดิ อาปอม) ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ หรูหรา เสมือนคอนโดฯ ในราคา 4,000 บาท...

เปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับหอพักรูปแบบใหม่ “The Arpom” (ดิ อาปอม) ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ หรูหรา เสมือนคอนโดฯ ในราคา 4,000 บาท ต่อเดือน  พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน โดย บจก.สถาพรคอนสตรัคชั่น  คุณสถาพร  ชายมินทร์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาพรคอนสตรัคชั่น จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบัน สถาพรคอนสตรัคชั่น ครบรอบ...
error: Alert: Content is protected !!