ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงพื้นติดตามสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่อำเภอสันป่าตองและดอยหล่อ หลังมีน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชน จากเหตุฝนตกอย่างต่อเนื่องช่วงวันที่ 10-11 กันยายน ที่ผ่านมา

342

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอสันป่าตองและดอยหล่อ หลังมีน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชน จากเหตุฝนตกอย่างต่อเนื่องช่วงวันที่ 10-11 กันยายน ที่ผ่านมา

บ่ายวันนี้ (12 ก.ย. 65) ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ หลังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงวันที่ 10 – 11 กันยายนที่ผ่านมา

22a7bd9a618d58d4d095244113b853da.jpg

จากการสำรวจความเสียหายเบื้องต้น พบว่าอำเภอสันป่าตอง มีพื้นที่ได้รับผลกระทบทั้ง 11 ตำบล 71 หมู่บ้าน 1,971 ครัวเรือน ประชาชน 5,450 คน ส่วนพื้นที่ทางการเกษตรและความเสียหายอื่น ๆ กำลังให้ท้องถิ่นเร่งสำรวจ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือต่อไป ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำที่บริเวณพนังกั้นน้ำจุดบริเวณสบวาง ซึ่งเป็นจุดที่ลำน้ำวางและลำน้ำขานมาบรรจบกัน และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย หมู่ที่ 7 บ้านต้นแหนน้อย ตำบลท่าวังพร้าว พร้อมแจกถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผ่าน แอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” จำนวน 100 ชุด และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 1 ชุด

d47860e09a69dfd33df185a77e116495.jpg

จากนั้น คณะของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางต่อไปยัง หมู่ที่ 4 บ้านสบอาว ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัย และลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ ในแต่ละปี บ้านสบอาว จะประสบกับเหตุน้ำท่วม 1-2 ครั้ง ด้วยมีน้ำจากสะเมิง และแม่วาง ไหลลงมายังน้ำแม่ขาน ก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำปิง ซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนประมาณ 1-3 วัน อย่างไรก็ตาม พบว่าประชาชนในพื้นที่ได้มีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีเมื่อได้รับการแจ้งเตือนจากทางราชการ และเมื่อน้ำลดลงแล้ว ทางเทศบาลตำบลสันติสุข จะได้นำรถบรรทุกน้ำ มาฉีดล้างทำความสะอาดเลน ดิน ทราย บนถนน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรไป-มา ขณะเดียวกัน ทางเทศบาลตำบลสันติสุข ได้ดำเนินการขอโครงการจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดทำแนวกั้นน้ำริมแม่น้ำขาน เพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมขังบ้านเรือนประชาชน โดยขณะนี้ได้รับการอนุมัติโครงการแล้ว และจะเริ่มดำเนินการในปี 2567

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่/ข่าว-ภาพ

1333e151db547ab9b5a80247ee8e5abd.jpg
7bf4944e869dbdb5831f4cba10f59842.jpg