กกพ. เตือนรับมือค่าไฟจากนี้ไป โอกาสเห็นค่าไฟต่ำกว่า 4 บาท/หน่วยคงเห็นได้ยากแล้ว

91

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 65 นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยในงานสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symphosium 2022 เรื่องวิกฤตพลังงานและแผนของประเทศว่า แนวโน้มอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย (รวมค่าไฟฐาน) ที่ประชาชนต้องจ่ายในระดับต่ำกว่า 4 บาทต่อหน่วยคงจะไม่ได้เห็นอีกแล้ว

นายคมกฤชกล่าวต่อว่า ครึ่งปี 2565 (ม.ค.-มิ.ย.) ไทยใช้ก๊าซฯ LNG ผลิตไฟฟ้าในสัดส่วนเกือบ 30% ของกำลังการผลิตไฟฟ้า จากปี 2563 ที่ใช้ก๊าซ LNG ผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ 18% ซึ่ง LNG ที่นำเข้าในปีนี้ เป็นลักษณะสัญญาระยะสั้น SpotLNG ราว 50% ที่มีราคาแพงมาก และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าปรับสูงขึ้นจากอดีต

ปัจจุบันค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (Ft) เดือน ก.ย.-ธ.ค. 65 ได้ปรับขึ้น 68.66 สตางค์ต่อหน่วย เมื่อรวมค่าไฟไทยทำให้ค่าไฟเฉลี่ยต้องจ่ายอยู่ที่ 4.72 บาทต่อหน่วย ซึ่งยอมรับว่าหากดูจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ยังคงมีทิศทางผันผวนแนวโน้มก็ยังคงต้องปรับตัวสูงขึ้นแต่จะมากน้อยเพียงใดอยู่ที่ปริมาณก๊าซฯ ในอ่าวไทย ประกอบกับขณะนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้แบกรับภาระค่าเชื้อเพลิงแทนประชาชนช่วงที่ผ่านมาแล้วเกือบ 1 แสนล้านบาท สำหรับการปรับตัวในช่วงวิกฤตราคาพลังงานแพง กกพ.ได้มีการบริหารทั้งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาวแล้ว