ประกาศวันพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2081

ประกาศวันพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ในวันจันทร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่