รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย ประจำวันที่ 21 มกราคม 2565

131

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย  วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565

รวม 8,640 ราย จำแนกเป็น
– ผู้ป่วยจากในประเทศ 8,445 ราย
– ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 195 ราย
– ผู้ป่วยสะสม 138,267 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
———————
– หายป่วยกลับบ้าน 8,641 ราย
– หายป่วยสะสม 88,488 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
– ผู้ป่วยกำลังรักษา 82,720 ราย
———————
– เสียชีวิต 13 ราย
nD7SO9.jpg