ด่วน !! เชียงใหม่แจ้งเปิดจุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) เพิ่มอีก 2 จุด

blank

เชียงใหม่ เปิดจุดตรวจ ATK เพิ่มอีก 2 จุด

เชียงใหม่ได้จัดจุดให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK สำหรับประชาชนที่มีประวัติเสี่ยง สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อได้ที่

1. อาคารอเนกประสงค์สวนสุขภาพบ้านเด่น ตำบลวัดเกต
2. สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่
ทุกวัน เวลา 09.00 – 15.00 น.
หรือสามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด- 19 ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง โดยผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยสามารถทำการรักษาแบบ Home Isolation ได้ แต่หากมีอาการหนักขึ้นสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน 1669 หรือห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลใกล้บ้านได้ทันที
n9yN8I.jpg