กกต. เชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.นี้ “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส”

185

กกต. เชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.นี้ “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส”

6kOU7a.jpg

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. เชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 28 พฤศจิกายน นี้ “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส”

6kONvV.jpg

วันนี้ (23 พ.ย. 64) ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายทองเนตร ดูใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 89 แห่ง ของจังหวัดเชียงใหม่ว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (Big Day) โดยการปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์ ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน นี้ เวลา 09.30 น. พร้อมกันทั้ง 89 อบต. ผ่านทาง Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

ทั้งนี้ หากมีเหตุที่ไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนอำเภอที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง คือระหว่างวันที่ 21-27 พฤศจิกายน 2564 หรือภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง คือตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน-5 ธันวาคม 2564 โดยสามารถแจ้งได้ด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และให้ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ หรือแจ้งเหตุทางอิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีแอปพลิเคชัน Smart Vote เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ศึกษาข้อมูลการเลือกตั้ง อบต. หรือศึกษาข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบต. และสามารถใช้เพื่อแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นเหตุทุจริตการเลือกตั้ง สามารถแจ้ง 1444 แอปพลิเคชัน ตาสับปะรด นายอำเภอในพื้นที่ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ หรือ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ โทร 053-112-347-8

6kOfBQ.jpg6kOhqS.jpg6kO97g.jpg