เชียงใหม่รักษาผู้ติดเชื้อหายเพิ่มอีก 416 ราย

320

เชียงใหม่รักษาผู้ติดเชื้อหายเพิ่มอีก 416 ราย

6kb0Vb.jpg

จังหวัดเชียงใหม่ รักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 หายเพิ่มอีก 416 ราย ขณะที่สามารถฉีดวัคซีนไปได้แล้วถึงร้อยละ 79.53 ของประชากรทั้งหมด

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (23 พ.ย. 64) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 245 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 242 ราย อีก 3 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 20,745 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 3,932 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 147 ราย โรงพยาบาลรัฐ 445 ราย โรงพยาบาลเอกชน 808 ราย โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ 41 ราย โรงพยาบาลต่างจังหวัด 60 ราย Community Isolation (CI) 2,371 ราย และ Home Isolation (HI) 545 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 3,084 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 746 ราย อาการหนัก (สีแดง) 102 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสม 114 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 24,914 ราย และรักษาหายแล้ว 20,729 ราย โดยเป็นผู้ที่รักษาหายวันนี้ 416 ราย ส่วนการตรวจ ATK เมื่อวานนี้ (22 พ.ย. 64) จำนวน 3,297 ราย พบผู้มีผลบวก 85 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 1,375,440 คน คิดเป็นร้อยละ 79.53 ของเป้าหมาย แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 255,115 คน คิดเป็นร้อยละ 77.85 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 130,258 คน และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 990,067 คน คิดเป็นร้อยละ 77.32

6kbd5J.jpg