ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19  วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564

166

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19  วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564
รวม 6,855 ราย จำแนกเป็น

ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 6,374 ราย
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 245 ราย
ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 224 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 12 ราย
ผู้ป่วยสะสม 2,022,117 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
———————
หายป่วยกลับบ้าน 7,655 ราย
หายป่วยสะสม 1,913,428 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 89,821 ราย
———————
เสียชีวิต 51 ราย