สวนดุสิตโพล เผยเชียงใหม่อันดับ 1 คนอยากมาลอยกระทงมากที่สุด

620

สวนดุสิตโพล เผยเชียงใหม่อันดับ 1 คนอยากมาลอยกระทงมากที่สุด

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชน ในหัวข้อ ท่านคิดอย่างไรต่อ “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” พุทธศักราช 2564 ดังนี้

1. เด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.41 สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในงานประเพณี วันลอยกระทง ร้อยละ 34.14 ไม่แน่ใจแล้วแต่โอกาส และ ร้อยละ 15.45 ไม่สนใจเข้าร่วมงาน

2. กิจกรรมในงานประเพณีลอยกระทงที่คนส่วนใหญ่สนใจเข้าร่วม 5 อันดับแรก คือ ทำบุญไหว้พระ ใช้กระทงที่ใช้วัสดุธรรมชาติ ชมการประดับประทีปโคมไฟในยามค่ำคืน แต่งชุดไทยไปลอยกระทง และชมการสาธิตทางวัฒนธรรมและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม

3. ประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าคุณค่าและประโยชน์ของประเพณีลอยกระทง 5 อันดับแรก คือ อันดับ 1 เพื่อแสดงความกตัญญูต่อ “น้ำ” ขอขมาพระแม่คงคา บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันดับ 2 เพื่อส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีของไทยให้คงอยู่ อันดับ 3 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

4. ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการใช้วัสดุธรรมชาติ เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม 3 อันดับแรก คือ อันดับ 1 กระทงที่ทำจากต้นกล้วย ใบตอง ดอกบัว อันดับ 2 กระทงที่ทำจากขนมปัง อันดับ 3 กระทง ที่ทำจากพืชผัก

5. หากมีโอกาสเข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประชาชนส่วนใหญ่อยากเข้าร่วมงานในจังหวัดของตนเองมากที่สุด เพราะใกล้บ้าน เดินทางสะดวก ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 จากพื้นที่อื่น ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

6. ประชาชนส่วนใหญ่ สนใจเข้าร่วมงานลอยกระทงในสถานที่ 5 อันดับแรก คือ อันดับ 1 จังหวัดเชียงใหม่ งานประเพณีเดือนยี่เป็ง อันดับ 2 จังหวัดสุโขทัย งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ อันดับ 3 กรุงเทพมหานคร งานเทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย “วันเพ็ญ เย็นใจ” River Festival Thailand 2021 อันดับ 4 จังหวัดของตนเอง อันดับ 5 จังหวัดตาก งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง

7.บุคคลที่ประชาชนอยากไปลอยกระทงด้วยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ อันดับ 1 ครอบครัว (พ่อ แม่/ปู่ย่า ตายาย/ญาติพี่น้อง) อันดับ 2 แฟน/คนรัก อันดับ 3 เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน

Facebook Comments