ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564

134

? ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ? วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564

– รวม 7,057 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 6,508 ราย
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 336 ราย
ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 198 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 15 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,982,468 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
———————
หายป่วยกลับบ้าน 7,393 ราย
หายป่วยสะสม 1,868,503 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 95,413 ราย
———————
เสียชีวิต 55 ราย