ทดลองปรับระบบการจราจร ปิดแยกเทศบาลตำบลสุเทพ ให้ใช้สะพานกลับรถแทนในลักษณะ “วงเวียน” เริ่ม 15 พ.ย. นี้

786

ทดลองปรับระบบการจราจร ปิดแยกเทศบาลตำบลสุเทพ ให้ใช้สะพานกลับรถแทนในลักษณะ “วงเวียน” เริ่ม 15 พ.ย. นี้

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จะดำเนินการทดลองปรับระบบการจราจร แยกเทศบาลสุเทพ โดย “ยกเลิกใช้ไฟสัญญาณจราจรบริเวณทางแยก และสะพานข้ามคลองชลประทาน”

ผู้ใช้รถของชุมชนทั้ง 2 ฝั่งคลอง ให้ใช้การเลี้ยวซ้ายและมาใช้สะพานจุดกลับรถแห่งใหม่ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยมีลักษณะเหมือนการใช้วงเวียน ปรับระบบการจราจรเริ่มทดลองการใช้งานในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป (เก็บข้อมูล 60 วันเพื่อประเมินผล)

Facebook Comments