จราจรเชียงใหม่ ดีเดย์ 15 พ.ย. จับปรับจักรยานยนต์ ขับขี่ประมาท ผิดกฎหมาย 

blank

จราจรเชียงใหม่ ดีเดย์ 15 พ.ย. จับปรับจักรยานยนต์ ขับขี่ประมาท ผิดกฎหมาย 

ตำรวจภูธรภาค5 และตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเริ่มวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป เรื่องมาตรการบังคับใช้กฎหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มรถจักรยานยนต์ที่กระทำผิด ในพื้นที่เขตเมืองเขตชุมชน หรือเขตสถานศึกษา อย่างเข้มงวด ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุในข้อหา ดังนี้

1) ขับรถย้อนศร พ.ร.บ.จราจรฯ มาตรา 42 (ปรับไม่เกิน 500 บาท)

2) ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร พ.ร.บ.จราจรฯ มาตรา 22 (ปรับไม่เกิน 1,000 บาท)

3) ขับรถจักรยานยนต์บนทางเท้า พ.ร.บ.จราจรฯ มาตรา 43(7) (ปรับ 400-1,000 บาท) และ พ.ร.บ.รักษาความสะอาด มาตรา 17(2) (ปรับไม่เกิน 5,000 บาท)

4) ขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว พ.ร.บ.จราจรฯ มาตรา 22 (ปรับไม่เกิน 1,000 บาท)

blankblankblankblankblank