ศบค. มีมติเลื่อนเปิด “สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ” จากเดิม 1 ธ.ค. 64 เป็น 16 ม.ค 65

blank

ศบค. มีมติเลื่อนเปิด “สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ” จากเดิม 1 ธ.ค. 64 เป็น 16 ม.ค 65

วันที่ 12 พ.ย. 64 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงภายหลังการประชุม ศบค. ชุดใหญ่ โดยทีประชุมมีมติ ยังคงปิด สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และเห็นชอบเลื่อนการเปิดบริการจากแผนเดิม จาก 1 ธ.ค. 64  เป็น 16 ม.ค. 65 เพราะยังมีข้อกังวล ทั้งในเรื่องการระบายอากาศ พื้นที่ใกล้ชิด ความแออัดซึ่งต้องใช้มาตรการควบคุมอย่างสูง และเพื่อเตรียมการ ประเมินสถานการณ์การระบาด และความครอบคลุมการได้รับวัคซีน

โดยมอบหมาย ศปก.ศบค., มท., สธ. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้ประกอบการ เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดสถานบันเทิงฯ  และกำกับติดตามมาตรการ ป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 แบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะเปิดได้เฉพาะพื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่เฝ้าระวัง พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวที่มีความร่วมมือสูง หรือความเสี่ยงไม่มากเท่านั้น

blank