“เป็นเพียงผู้ติดเชื้อที่มีประวัติเดินทางไปตลาด 3 แห่งดังกล่าว”

blank

“เป็นเพียงผู้ติดเชื้อที่มีประวัติเดินทางไปตลาด 3 แห่งดังกล่าว”

เชียงใหม่แจง กรณีพบผู้ติดเชื้อที่ “กาดก้อม กาดสามแยก กาดดอยสะเก็ด” ไม่มีความเชื่อมโยงจากคลัสเตอร์ตลาดอื่นที่มีการระบาดแต่อย่างใด เป็นเพียงผู้ติดเชื้อที่มีประวัติเดินทางไปตลาด 3 แห่งดังกล่าว

…..สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงกรณีการนำเสนอข่าวที่ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน

ทั้งนี้ จากการที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ได้นำเสนอข่าวสถานการณ์โรคโควิด-19 ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2564 โดยมีข้อความตอนหนึ่งว่า “ทั้งนี้จากการสอบสวนโรคพบว่า มีการระบาดของเชื้อจากตลาดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ไปยังตลาดอื่นอีก 3 ตลาด ได้แก่ ตลาดประตูก้อม ตำบลหายยา ตลาดสามแยก ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย และตลาดดอยสะเก็ด ซึ่งเป็นผู้ได้เดินทางเข้าไปยังตลาดที่มีการระบาดดังกล่าว…” โดยได้ส่งข้อมูลดังกล่าวให้สื่อมวลชนเพื่อขยายผลต่อ ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า มีการแพร่ระบาดของเชื้อจากตลาดเดิมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ไปยังตลาดอื่นๆ อีก 3 ตลาด นั้น

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ขอชี้แจงว่า ข้อความดังกล่าวเป็นการเข้าใจคลาดคลื่อนจากข้อมูลที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ส่งให้ของผู้เขียนและผู้ตรวจสอบข่าวดังกล่าว ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ผู้ติดเชื้อรายใหม่ของวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ในส่วนของตลาดประตูก้อม ตำบลหายยา ตลาดสามแยก ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย และตลาดดอยสะเก็ด นั้น ไม่ได้มีความเชื่อมโยงจากคลัสเตอร์ตลาดเดิมที่มีการระบาดแต่อย่างใด แต่เป็นผู้ที่ได้รับเชื้อที่มีประวัติในการเดินทางไปยังพื้นที่ตลาดทั้ง 3 แห่ง เท่านั้น จึงกราบขออภัยต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่