ด่วน!! เชียงใหม่อนุญาต 40 สถานศึกษา เปิดการเรียนการสอนแบบปกติ (On-Site)

5749

ด่วน!! เชียงใหม่อนุญาต 40 สถานศึกษา เปิดการเรียนการสอนแบบปกติ (On-Site)

คณะกรรมการโรคติดต่อ​จังหวัดเชียงใหม่​ ในการประชุม​ครั้งที่​ 161/2564​ วันที่ 13 กันยายน​ 2564​ ตามวาระการประชุมที่เสนอโดย​ สนง.ศธจ.เชียงใหม่​ เรื่อง​ขออนุญาต​จัดการเรียนการสอนแบบ​ On.site.​ ดังนี้
อ​นุญาตให้​เปิดเรียนในรูปแบบ​ On​site สถานศึกษา​สังกัด​ อาชีวศึกษา​จังหวัด​เชียงใหม่​ จำนวน​ 4 แห่ง
1. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2. วิทยาลัยการอาชีพฝาง
3. วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
4. วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง
อ​นุญาตให้​เปิดเรียนในรูปแบบ​ On​site.สถานศึกษา​สังกัด​ สช.​โรงเรียน​เอกชน​ในระบบ​ ประเภท​นานาชาติ จำนวน​ 16 แห่ง
1. โรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่าไชนีส
2. โรงเรียนนานาชาติยูนิตี้ คอนคอร์ด
3. โรงเรียนอนุบาลนานาชาติไบร์ทซีดส์
4. โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่
5. โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เชียงใหม่
6. โรงเรียนนานาชาติเกรช
7. โรงเรียนนานาชาติเปรม ติณสูลานนท์ อินเตอร์แนชชั่นแนล สคูล
8. โรงเรียนคริสเตียนเยอรมันเชียงใหม่
9. โรงเรียนนานาชาติเมริทตัน บริติช หางดง
10. โรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น หางดง
11. โรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟิก (ประถม) เมืองเชียงใหม่
12. โรงเรียนนานาชาติมอนเทสเซอรี่เชียงใหม่ หางดง
13. โรงเรียนนานาชาติลานนา (ฝ่ายอนุบาลและประถม) / โรงเรียนนานาชาติลานนา (ฝ่ายมัธยม)
14. โรงเรียนสาธิตนานาชาติทวิภาษาแห่งมหาวิทยาลัย หางดงรังสิต เชียงใหม่
15. โรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟิก
16. โรงเรียนนานาชาติวารี
 อ​นุญาตให้​เปิดเรียนในรูปแบบ​ On​site.สถานศึกษา​สังกัด​ สช.​โรงเรียน​เอกชน​ในระบบ​ ประเภท​สามัญศึกษา จำนวน​ 20 แห่ง
1. โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย เมืองเชียงใหม่
2. โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา ฝาง
3. โรงเรียนเอื้อวิทยา ฝาง
4. โรงเรียนดาราวิทยาลัย เมืองเชียงใหม่
5. โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เมืองเชียงใหม่
6. โรงเรียนณัทชวิทย์ จอมทอง
7. โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา แม่แจ่ม
8. โรงเรียนพิงครัตน์ เมืองเชียงใหม่
9. โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
10. โรงเรียนวารีเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
11. โรงเรียนอนุบาลวารี เมืองเชียงใหม่
12. โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
13. โรงเรียนอนุบาลเทียนเล่มน้อย พร้าว
14. โรงเรียนอนุบาลมยุรี เมืองเชียงใหม่
15. โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา เมืองเชียงใหม่
16. โรงเรียนอนุบาลซันชายน์ หางดง
17. โรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส แม่ริม
18. โรงเรียนบ้านคุณหมอ แม่ริม
19. โรงเรียนอนุบาลพรชัย พร้าว
20. โรงเรียนอนุบาลอินทิราบ้านเด็ก แม่ริม
ทั้งนี้ได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
Facebook Comments