ห้ามไม่ฟัง! เชียงใหม่รวบ 7 ร้าน เปิดขายแอลกอฮอล์ให้นั่งดื่มในร้านเกิน 3 ทุ่ม ฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัด

13857

ห้ามไม่ฟัง! เชียงใหม่รวบ 7 ร้าน เปิดขายแอลกอฮอล์ให้นั่งดื่มในร้านเกิน 3 ทุ่ม ฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัด

วัน 30 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 20.30 น. โดยการอำนวยการของ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการให้ ชุด ศปก.เชียงใหม่ ร่วมกับ ศปก.อ.เมืองเชียงใหม่ นำโดย นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายศิริพงษ์ นำภา ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่ เจ้าพนักงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ สมาชิก อส. บูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองเชียงใหม่ สภ.ช้างเผือก และ สภ.แม่ปิง ดำเนินการออกตรวจติดตามมาตรการตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่

จากปฏิบัติการ พบสถานประกอบการ ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ปล่อยปละละเลยให้มีการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณของร้าน ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รวม 7 ร้าน ได้แก่ ร้านเชิญบาร์ เลขที่ 29 ต.หายยา ร้านวายโซน (Y-ZONE) เลขที่ 29/1 ต.หายยา ร้านหม่าล่ามหานิยม เลขที่ 183/11 หมู่ที่ 6 ต.ฟ้าฮ่าม ร้าน Chum Garden เลขที่ 10/20 ม.2 ต.ช้างเผือก ร้าน Havana เลขที่ 196/5/1 ถ.ราชภาคินัย ต.ศรีภูมิ ร้าน Roots Rock Reggae เลขที่ 196/5/1 ซอยในโซนนิ่ง ถ.ราชภาคินัย ต.ศรีภูมิ และ ร้าน Babylon เลขที่ 196/5/1 ถ.ราชภาคินัย ต.ศรีภูมิ

ทั้งนี้การจับกุมทั้ง 7 ร้าน พร้อมนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ในพื้นที่ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป โดยกล่าวหาว่า “ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 67/2564 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ข้อ 3.1 ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ภายในกำหนดเวลาปกติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ณ บริเวณของร้าน (ในร้านและพื้นที่ต่อเนื่อง) ตั้งแต่เวลา 21.00 นาฬิกา เป็นต้นไป”

Facebook Comments