ตรึงราคา LPG อีก 3 เดือน ลดค่าครองชีพประชาชน 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 64

155

ตรึงราคา LPG อีก 3 เดือน ลดค่าครองชีพประชาชน 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 64

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชน ประกอบกับสถานการณ์ราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น
ดังนั้น เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง. จึงมีมติเห็นชอบขยายเวลาคงราคาก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน ออกไปอีก 3 เดือน (จากเดิมสิ้นสุดเดือนมิ.ย. 64) โดยตรึงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น LPG หรือคงราคาขายปลีกอยู่ที่ 318 บาท/ถัง 15 กิโลกรัม มีผลตั้งแต่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 64
Facebook Comments