เชียงใหม่จัดรถ Shuttle Bus รับ-ส่งฟรี วิ่งรอบเมืองให้บริการประชาชนที่มีคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามจุดฉีดสำคัญ 3 จุด ในวันที่ 28 มิ.ย. นี้

blank

เชียงใหม่จัดรถ Shuttle Bus รับ-ส่งฟรี วิ่งรอบเมืองให้บริการประชาชนที่มีคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามจุดฉีดสำคัญ 3 จุด ในวันที่ 28 มิ.ย. นี้

วันที่ 26 มิ.ย. 64 นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดรถ Shuttle Bus วิ่งรอบเมืองตามจุดต่าง ๆ เพื่อให้บริการผู้มีคิวรับวัคซีนโควิด-19 ในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายนนี้ ตามศูนย์ฉีดสำคัญ 3 จุดเท่านั้น คือ จุดฉีดศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จุดฉีดอุทยานหลวงราชพฤกษ์ และจุดฉีดห้างสรรพสินค้าพรอมเมนาดา ซึ่งจะให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. โดยไม่คิดค่าบริการ

blank

สำหรับเส้นทางการเดินรถ แบ่งออกเป็น 2 เส้นทาง คือเส้นทางการเดินรถในความรับผิดชอบของเทศบาลนครเชียงใหม่ เริ่มต้นที่ประตูช้างเผือก ไปยังอาเขต 2 สถานีรถไฟ ห้างสรรพสินค้าพรอมเมนาดา ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ และกลับมายังประตูช้างเผือก

blank

เส้นทางที่ 2 คือเส้นทางในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มต้นที่ประตูช้างเผือก ไปยังอาเขต 2 สถานีรถไฟ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และกลับมายังประตูช้างเผือก