blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้เชียงใหม่ประกาศ! เตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนตกหนักช่วง 12-14 มิ.ย. นี้ อาจทำให้มีน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่

เชียงใหม่ประกาศ! เตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนตกหนักช่วง 12-14 มิ.ย. นี้ อาจทำให้มีน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่

-

เชียงใหม่ประกาศ! เตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนตกหนักช่วง 12-14 มิ.ย. นี้ อาจทำให้มีน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่

วันนี้ (12 มิ.ย. 64) นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศแจ้งเตือนว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2564 หลายจังหวัดทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ด้วย จะมีฝนตกหนัก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากได้ในบางพื้นที่ ซึ่งเป็นผลมาจากพายุดีเปรสชั่นที่พัดผ่านมาจากทะเลจีนใต้ตอนบน ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนได้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในช่วงดังกล่าว และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีข้อสั่งการให้อำเภอทุกอำเภอ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คอยเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งดำเนินการ ดังนี้

1. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ และดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนัก ให้เฝ้าระวังปริมาณฝนสะสม โดยพื้นที่ลาดเชิงเขา พื้นที่ล่มต่ำ พื้นที่ชุมชนเมืองอาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมถึงดินถล่มสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะถ้ำน้ำตก ถ้ำลอด หากมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัย ให้สั่งการหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ ห้ามบุคคลใดเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าว ตลอด 24 ชั่วโมง

2. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ สภาวะอากาศ และปัจจัยสภาพความเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อประสานและบูรณาการหน่วยงานพลเรือน ทหาร ตำรวจ เครือข่ายอาสาสมัคร จิตอาสา ภาคเอกชน เตรียมพร้อมทรัพยากร เครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุ โดยให้ความสำคัญในการแจ้งเตือน พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชนหอเตือนภัย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ฯลฯ

3. ประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนในพื้นที่ หากพบเห็นหรือได้รับผลกระทบ และต้องการ

ความช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ สามารถแจ้งเหตุผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน 1784 หรือแจ้งผ่านไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยดำเนินการเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแจ้งผ่าน App พ้นภัย

4. ให้พิจารณาใช้อุปกรณ์เตือนภัยที่มีในพื้นที่ เช่น หอเตือนภัย หอกระจายข่าว เครื่องรับสัญญาณเตือนภัยผ่านดาวเทียม เพื่อแจ้งเตือนประชาชน

ทั้งนี้ หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ให้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยจัดกำลังในรูปแบบทีมประชารัฐ เข้าสำรวจความเสียหาย และดำเนินตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว พร้อมทั้งรายงานการดำเนินการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ทราบทันที ทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 0 5322 1470 , 0 5321 5720

blank
blank

blank

Must Read

เชียงใหม่ สั่งปิดฟาร์มไก่ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน...

เชียงใหม่ สั่งปิดฟาร์มไก่ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน ป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอหางดง...
error: Alert: Content is protected !!