บอร์ด สปสช. เคาะ! เห็นชอบเพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ ตรวจและรักษาภาวะเกล็ดเลือดต่ำที่มีอาการหลอดเลือดอุดตัน หรือเรียกว่า “ภาวะ VITT” หลังฉีดวัคซีนโควิด19  โดยสนับสนุนค่าตรวจและค่ารักษาให้ฟรี !!! ครอบคลุมการเบิกจ่าย 4 รายการ

92

บอร์ด สปสช. เคาะ! เห็นชอบเพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ ตรวจและรักษาภาวะเกล็ดเลือดต่ำที่มีอาการหลอดเลือดอุดตัน หรือเรียกว่า “ภาวะ VITT” หลังฉีดวัคซีนโควิด19  โดยสนับสนุนค่าตรวจและค่ารักษาให้ฟรี !!! ครอบคลุมการเบิกจ่าย 4 รายการ

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช) มีมติเมื่อ 7 มิถุนายน 2564 เห็นชอบเพิ่มสิทธิประโยชน์การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุการตรวจและรักษาภาวะเกล็ดเลือดต่ำที่มีอาการ หลอดเลือดอุดตัน หลังฉีด วัคซีนโควิด19 หรือเรียกว่า “ภาวะ VITT” (Vaccine-induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia) ซึ่งจะแสดงอาการหลังจากได้รับวัคซีนประมาณ 4 – 30 วัน เช่น มีอาการปวดหัวรุนแรง แขนขาชาอ่อนแรง หน้า-ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด เหนื่อยง่าย หายใจลำบากหรือติดขัด เจ็บแน่นหน้าอก เป็นต้น แม้อัตราการเกิดภาวะ VITT จะต่ำมากอยู่ที่ 1 : 125,000 – 1 : 1,000,000 ของผู้ได้รับวัคซีน แต่ สปสช. ก็ต้องขยาย
สิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมเพื่อคุ้มครองคนไทย
โดยสนับสนุนค่าตรวจและค่ารักษาให้ฟรี ครอบคลุมการเบิกจ่าย 4 รายการ ได้แก่
1. การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง CBC
2. การตรวจวินิจฉัย Heparin-PF4 antibody (lgG) ELISA assay
3. การตรวจวินิจฉัย Heparin induced Platelet activation test (HIPA) และ
4. ยา Human normal immunoglobulin, intravenous (IVIG) ซึ่งให้เบิกจ่ายตามระบบ VMI โดย สปสช. คาดว่าจะใช้งบประมาณราว 9.28 ล้านบาท
สำหรับยา IVIG รักษาภาวะ VITT นั้น ไม่อยู่ในข้อบ่งใช้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ จึงต้องเบิกจ่ายผ่านโปรแกรมยา จ2 ภายใต้เงื่อนไขการดำเนินการโครงการศึกษาและพัฒนาบริการ โดย สปสช. กระทรวงสาธารณสุข สมาคมโลหิตวิทยา และคณะทำงาน AEFI ที่จะดำเนินการร่วมกันใน 3 ประเด็น ได้แก่
1. พัฒนาหน่วยตรวจให้ครอบคลุมทุกเขตสุขภาพของประเทศ
2. ติดตามข้อมูลอุบัติการณ์การเกิด VITT
3. ประเมินประสิทธิผลของยา IVIG และหลังจากที่ได้ดำเนินการครบระยะเวลา 1-2 ปี จะมีการทบทวนสิทธิประโยชน์ในกรณีนี้อีกครั้ง
ที่มา : รัชดา ธนาดิเรก – รองโฆษกรัฐบาล