blank
blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้เชียงใหม่ ยอดจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ยังไม่ถึง 50% เชิญชวนชาวเชียงใหม่ลงทะเบียนจองผ่านเว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง” สร้างกำแพงป้องกันโควิด-19

เชียงใหม่ ยอดจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ยังไม่ถึง 50% เชิญชวนชาวเชียงใหม่ลงทะเบียนจองผ่านเว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง” สร้างกำแพงป้องกันโควิด-19

-

เชียงใหม่ ยอดจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ยังไม่ถึง 50% เชิญชวนชาวเชียงใหม่ลงทะเบียนจองผ่านเว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง” สร้างกำแพงป้องกันโควิด-19

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานความก้าวหน้าการจองและฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ว่า ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2564 จังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนแล้วทั้งสิ้น 70,844 ราย จากจำนวนประชากรทั้งหมด 1,324,449 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.3 โดยแบ่งเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 48,907 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 21,937 ราย

สำหรับการลงทะเบียนจองวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ลงทะเบียนจองการฉีดวัคซีนแล้วจำนวนทั้งสิ้น 264,203 ราย โดยลงผ่านระบบหมอพร้อม จำนวน 79,313 ราย ลงทะเบียนกับโรงพยาบาลในพื้นที่และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 115,521 ราย และผ่านช่องทางอื่น ๆ จำนวน 69,369 ราย

PpzzKP.jpg

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดช่องทางการจองคิวรับการฉีดวัคซีนผ่านเว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง” ซึ่งได้เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ (1 มิ.ย. 64) โดยประชาชนทุกกลุ่มอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป สามารถลงทะเบียนได้ผ่านเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ส่วนแรงงานต่างด้าวและชาวต่างชาติที่อาศัยหรือทำงานอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 ผ่านเลขพาสปอร์ต และในอนาคตเมื่อวัคซีนมีจำนวนมากพอ ประชาชนก็จะสามารถเลือกชนิดของวัคซีนได้ ทั้งนี้ส่วนกลางจะทำการจัดสรรวัคซีนมาให้เป็นรายสัปดาห์ จึงต้องจองเป็นคิวไว้ ตามพื้นที่อำเภอ ซึ่งเมื่อมีวัคซีนจัดสรรมา จะได้มีการแจ้งผ่านระบบ SMS หรือแจ้งผ่านโรงพยาบาลใกล้บ้าน และ อสม.

สำหรับกลุ่มผู้ที่จองผ่านระบบหมอพร้อม หรือผ่านโรงพยาบาบาลนครพิงค์ และการสำรวจโดยเจ้าหน้าที่ อสม. แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เนื่องจากระบบได้เก็บฐานข้อมูลไว้ให้แล้ว กรณีผู้ที่ไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ แต่เคยมีฐานข้อมุลการรักษาพยาบาบในโรวพยาบาบของรัฐในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว สามารถลงละเบียนผ่านเว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง” ได้ แต่หากไม่มีฐานข้อมูลการรักษาพยาบาล ให้ไปติดต่อที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน และทำการตรวจสอบเพื่อเพิ่มฐานข้อมูลการรักษาและทำการลงทะเบียน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีสิทธิในการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง

blank

Must Read

AIS เตือน! ระวังมิจฉาชีพฉวยโอกาส ใช้ความสับสนช่วงลงทะเบียนรับสิทธิ์ต่างๆสร้างกลโกงออนไลน์ ภัยไซเบอร์รูปแบบใหม่ “ลวงให้กรอก หลอกให้กด”

AIS เตือน! ระวังมิจฉาชีพฉวยโอกาส ใช้ความสับสนช่วงลงทะเบียนรับสิทธิ์ต่างๆสร้างกลโกงออนไลน์ ภัยไซเบอร์รูปแบบใหม่ “ลวงให้กรอก หลอกให้กด” 14 มิถุนายน 2564 : ท่ามกลางความสับสนของข้อมูลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่สร้างผลกระทบกับผู้คนในทุกสาขาอาชีพ ทำให้กลุ่มมิจฉาชีพใช้เรื่องดังกล่าวมาเป็นเครื่องมือในการสร้างกลลวงกับประชาชน สร้างความเสียหายจากภัยไซเบอร์ในช่วงนี้มากมาย AIS โดย AIS อุ่นใจCyber คู่คิดดิจิทัล เพื่อคนไทยทุกเจเนอเรชัน ได้เฝ้าระวังและเห็นพฤติกรรมของมิจฉาชีพและกลโกงออนไลน์ จึงขอเป็นอีกหนึ่งเสียงเตือนคนไทยระวังภัยไซเบอร์ที่มาในรูปแบบของฟิชชิ่ง (Phishing)...
error: Alert: Content is protected !!