เชียงใหม่ในอดีต บ้านแม่โจ้ อ.สันทราย เชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2479 หรือ 83 ปีก่อน

21588
เชียงใหม่ในอดีต

บ้านแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อปี พ.ศ. 2479 หรือ 83 ปีก่อน @ ถนนสายหลัก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่ออดีต

Chiang Mai Changwat (Thailand), house on main road. Mecho and Bang Me Pa, Sensai, Chiengmai [Chiang Mai]. January 8, 1936. Verichrome. Trees and Lumchic’s house. Main road.

++++
เครดิต :: ดร. โรเบิร์ต ลาริมอร์ เพนเดิลตัน (Dr. Robert Larimore Pendleton) นักวิทยาศาสตร์ทางดินและการเกษตร ชาวอเมริกัน ซึ่งเข้ามาปฏิบัติงานในฐานะที่ปรึกษาของกรมเกษตรและการประมง กระทรวงเกษตราธิการในขณะนั้น. University of Wisconsin-Milwaukee Libraries, ประเทศไทย 2479

cr.บ้านแม่โจ้ เชียงใหม่
บ้านแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2479 หรือ 83 ปีก่อน @ บ้านเรือนชาวนา ที่มุงหลังคา ด้วยวัสดุธรรมชาติ “ใบตองตึง”

Chiang Mai Changwat (Thailand), thatched roof house. Mecho, Sensai, Chiengmai [Chiang Mai]. Expt. Station. December 10, 1935. Broad leaf thatch on farmer’s house. Mecho series FSL.

เชียงใหม่ในอดีต

สมัยตะก่อนงัวล้อยังคงวิ่งถนนสายหลัก
อันนี้น่าจะไม่ถึง83ปีกำลังหาข้อมูลเพิ่มเติมแม่โจ้ในอดีต