รัฐบาลใหม่ แจงแผนขับเคลื่อน ให้ “ใช้บัตรประชาชนใบเดียว” เข้าบริการถึง 200 บริการ

1040
อนุพงษ์ เผ่าจินดา

    รัฐบาล ชี้แจงแผนการขับเคลื่อนบริการ one stop service เชื่อม Big Data ใข้บัตรประชาชนใบเดียวเข้าถึง 200 บริการ 

     พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกันแถลงข่าวถึงการจัดการการให้บริการแก่ประชาชนและภาคเอกชน หรือวันสต๊อปเซอร์วิส ว่า ระบบการให้บริการดังกล่าวมีการแบ่งเป็นให้ประชาชนและภาคเอกชน โดยมีจุดเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากมีการจัดทำได้เร็วก็จะขยายไปในระดับอาเซียน

     ระบบดังกล่าวจะดำเนินการอย่างเป็นระบบ และมีการพัฒนาระบบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการทำงานของประชาชน ติดต่อขอรับบริการพื้นฐานกับภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย สามารถทำได้โดยการนำบัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวติดต่อได้ทันที ที่ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการภาครัฐได้กว่า 200 บริการ

     สำหรับข้อมูลบิ๊กดาต้า ทุกอย่างจะเป็นไปตามกรอบการทำงานร่วมกัน และอาจจะต้องมีการแก้ไขกฎหมาย เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและรวดเร็ว ซึ่งอาจจะช่วยปรับลดงบประมาณในการดำเนินการที่ซ้ำซ้อนและลดเวลาในการดำเนินการ ทั้งส่วนของประชาชน เอกชนและกลุ่มธุรกิจ ทั้งนี้ยืนยันว่า การเชื่อมโยงข้อมูล ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลของประเทศ มีความพร้อมระดับหนึ่ง และวันนี้เป็นการรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ให้ทราบถึงแผนงานที่จะดำเนินการพัฒนาดิจิทัลอย่างไร ให้รับทราบ และต่อจากนี้จะมีการเดินหน้า ว่าจะดำเนินการอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

ข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์