blank
blank
blank
Homeข่าวทั่วไทยกกต. เผยเลือกตั้งเทศบาลทั่วประเทศ มีเรื่องร้องเรียนแล้วกว่า 289 เรื่อง เร่งตรวจสอบก่อนรับรองผลเลือกตั้งภายใน 30 วัน

กกต. เผยเลือกตั้งเทศบาลทั่วประเทศ มีเรื่องร้องเรียนแล้วกว่า 289 เรื่อง เร่งตรวจสอบก่อนรับรองผลเลือกตั้งภายใน 30 วัน

-

blank

กกต. เผยเลือกตั้งเทศบาลทั่วประเทศ มีเรื่องร้องเรียนแล้วกว่า 289 เรื่อง เร่งตรวจสอบก่อนรับรองผลเลือกตั้งภายใน 30 วัน

วันที่ 29 มีนาคม 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. เปิดเผยถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 2,472 เทศบาล 37,014 หน่วยเลือกตั้ง ขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนทั่วประเทศเข้ามา 289 เรื่อง เป็นเทศบาลตำบล 190 เรื่องเทศบาลเมือง 83 เรื่องเทศบาลนคร 16 เรื่อง โดยจังหวัดที่มีคำร้องมากที่สุด คือจังหวัดชลบุรี 20 คำร้อง

ส่วนใหญ่เป็นการร้องเรียนคัดค้านเรื่องการแจกเงิน หรือสัญญาว่าจะให้ 72 เรื่อง สัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับองค์กร มูลนิธิที่ไม่ใช่ตัวบุคคล 38 เรื่อง หาเสียงฝ่าฝืนที่กำหนดไว้อันเป็นลักษณะต้องห้าม กว่า 30 เรื่อง ปิดประกาศ หรือแผ่นป้ายไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ กว่า 30 เรื่อง เจ้าหน้าที่รัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่มิชอบ กว่า 20 เรื่อง ทั้งหมดอยู่ระหว่างการสอบสวน

ส่วนการประกาศผลการเลือกตั้ง กกต.จะประกาศรับรองผลภายใน 30 วัน คือวันที่ 27 เม.ย.นี้ ส่วนกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม กกต.จะดำเนินการสืบสวนไต่สวน และสามารถสั่งการเลือกตั้งใหม่ หรือดำเนินการอื่นที่จำเป็น แต่ต้องไม่ช้ากว่า 60 วัน คือวันที่ 27 พ.ค. 64

DVMnq2.jpg

blank

Must Read

เชียงใหม่ เร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 รอบ 3 ให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั่วจังหวัด อีก 10,000 ราย ตั้งเป้าฉีดให้แล้วเสร็จภายใน 25 เมษายน...

จังหวัดเชียงใหม่ เร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 รอบที่ 3 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั่วจังหวัด อีก 10,000 ราย ตั้งเป้าฉีดให้แล้วเสร็จภายใน 25 เมษายน นี้ นายแพทย์ธีรวัฒน์ วงค์ตัน หัวหน้าภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลนครพิงค์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทางจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวค จากประเทศจีน เข้ามาในรอบที่ 3 ตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่...
error: Alert: Content is protected !!