แจ้งปิด 1 ช่องจราจร!! ทางลอดหนองประทีปขาออกเมือง ตั้งแต่วันนี้ – 30 เม.ย. 64 นี้ เนื่องจากมีงานก่อสร้างที่จุดดังกล่าว

187

แจ้งปิด 1 ช่องจราจร!! ทางลอดหนองประทีปขาออกเมือง ตั้งแต่วันนี้ – 30 เม.ย. 64 นี้ เนื่องจากมีงานก่อสร้างที่จุดดังกล่าว

ขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง รวมทั้ง ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง ป้ายเสริมจากโครงการ และสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ เพื่อประโยชน์ต่อการเดินทาง
Facebook Comments