รู้หรือยัง วันศุกร์ที่ 12 ก.พ. วันตรุษจีน 2564 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ตามมติ ครม.

826
วันหยุด ตรุษจีน 64
รู้ยัง ศุกร์ที่ 12 ก.พ. วันตรุษจีน 2564 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ
12 ก.พ.2564 ตรงกับวันตรุษจีน คณะรัฐมนตรี(ครม.) กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ
วันหยุดราชการกรณีพิเศษ ปี 2564 ประกอบด้วย
วันศุกร์ที่ 12 ก.พ. วันตรุษจีน
วันจันทร์ที่ 12 เม.ย. ก่อนสงกรานต์
วันอังคารที่ 27 ก.ค. ชดเชยวันเข้าพรรษา
วันศุกร์ที่ 24 ก.ย.เนื่องในวันมหิดล
นอกจากนี้ ยังมีวันหยุดประจำภูมิภาค ปี 2564 ประกอบด้วย
26 มี.ค. วันหยุดราชการประจำภาคเหนือ ประเพณีไหว้พระธาตุประจำปี
10 พ.ค. วันหยุดราชการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเพณีงานบุญบั้งไฟ
6 ต.ค. วันหยุดราชการประจำภาคใต้ ประเพณีสารทเดือนสิบ
21 ต.ค. วันหยุดราชการประจำภาคกลาง ประเพณีเทศกาลออกพรรษา
วันหยุด ตรุษจีน 64