Home ข่าวทั่วไทย ผู้ตรวจการแผ่นดิน สั่งหน่วยงานท้องถิ่น-เอกชน ชะลอการสั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 ให้ภาครัฐจัดซื้อตามแผนก่อนในระยะแรก

ผู้ตรวจการแผ่นดิน สั่งหน่วยงานท้องถิ่น-เอกชน ชะลอการสั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 ให้ภาครัฐจัดซื้อตามแผนก่อนในระยะแรก

-

ผู้ตรวจการแผ่นดิน สั่งหน่วยงานท้องถิ่น-เอกชน ชะลอการสั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 ให้ภาครัฐจัดซื้อตามแผนก่อนในระยะแรก

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัดเรื่อง การจัดซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 ระบุว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้รับแจ้งจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงมหาดไทย ว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจกฎหมาย โดยเฉพาะสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน วัคซีนป้องกันมีปริมาณจำกัด ประกอบกับเพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งเกิดความปลอดภัยกับผู้ได้รับวัคซีนอย่างสูงสุด

จึงขอให้ สถ. ประชาสัมพันธ์ให้ภาคเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เตรียมจัดซื้อวัคซีน ได้ทราบว่าระยะแรกกำหนดให้ภาครัฐเท่านั้นที่จะดำเนินการซื้อ บริหารจัดการวัคซีน และการกระจายวัคซีนได้ เพื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อให้สามารถติดตามอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน จึงไม่สามารถให้เอกชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 กับผู้ผลิตได้โดยตรง

o9LlLE.jpg

Must Read

เชียงใหม่ เฝ้าติดตามสภาพอากาศ เพื่อวางแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงให้แน่ชัด หลังพบว่าหลายวันที่ผ่านมาสภาพอากาศย่ำแย่

เชียงใหม่ เฝ้าติดตามสภาพอากาศ เพื่อวางแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงให้แน่ชัด หลังพบว่าหลายวันที่ผ่านมาสภาพอากาศย่ำแย่ วันนี้ (4 มี.ค. 64) นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ร่วมกับคณะทำงานของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบสถานการณ์การเกิดจุดความร้อนในอำเภอต่างๆ และร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยพบว่า ตั้งแต่เวลา 02.00 น. ของวันนี้ (4 มี.ค....
error: Alert: Content is protected !!