สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จัด Technical Workshop “ประดิษฐ์เครื่องฟอกอากาศ DIY สู้ PM 2.5 ควบคุมผ่านมือถือ ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ ไม่มีพื้นฐานก็เข้าร่วมได้ ฟรี ! ไม่มีค่าใช่จ่าย รับจำนวนจำกัด

226

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จัด Technical Workshop “ประดิษฐ์เครื่องฟอกอากาศ DIY สู้ PM 2.5 ควบคุมผ่านมือถือ ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ ไม่มีพื้นฐานก็เข้าร่วมได้ ฟรี ! ไม่มีค่าใช่จ่าย รับจำนวนจำกัด

o48RKz.jpg สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัด Technical Workshop “ประดิษฐ์เครื่องฟอกอากาศ DIY สู้ PM 2.5 ควบคุมผ่านมือถือ (Line Bot API) ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ ไม่มีพื้นฐานก็เข้าร่วมได้ ฟรี ! ไม่มีค่าใช่จ่าย รับจำนวนจำกัด

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้ “แอสโตรแฟป” (Astronomy Fabrication Laboratory: AstroFab) พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดาราศาสตร์สู่สังคม ประเดิมกิจกรรมแรกของปีนี้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ประดิษฐ์เครื่องฟอกอากาศ DIY สู้ PM 2.5 ควบคุมผ่านมือถือ (Line Bot API) ฟรี! ไ่ม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์นี้ ณ ห้องแอนโดรเมดา ชั้น 2 อาคารท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ อุทยานดาราศาสตร์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รับจำกัดเพียง 25 ท่าน

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมได้โดยไม่ต้องมีพื้นฐาน เรียนรู้เบื้องต้นจนพัฒนาอุปกรณ์ ให้ใช้งานได้จริง และต่อยอดไปสู่ระบบสั่งการ ผ่านอินเทอร์เนตกับอุปกรณ์อื่น ๆ ได้ สมัครออนไลน์ทาง https://bit.ly/2Yydfg2 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 14 ก.พ. 64

รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม  http://www.narit.or.th/index.php/astrofab-event/training-06

สอบถามโทร. 084-0882260

—————————————————————————-

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทร. 053-121268-9 ต่อ 210-211 , 081-8854353 โทรสาร 053-121250
E-mail: pr@narit.or.th Website : www.narit.or.th
Facebook : www.facebook.com/NARITpage
Twitter : @NARIT_Thailand, Instagram : @narit_thailand
Call Center กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โทร. 1313