หลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยพี่น้องชนเผ่าบ้านม้งดอยปุย ร่วมกันทำแนวกันไฟป่าตลอดรอบดอย เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังไฟป่าเข้าสู่หมู่บ้าน ในกิจกรรมร้อยลมหายใจเพื่อดอยสุเทพ

103

หลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยพี่น้องชนเผ่าบ้านม้งดอยปุย ร่วมกันทำแนวกันไฟป่าตลอดรอบดอย เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังไฟป่าเข้าสู่หมู่บ้าน ในกิจกรรมร้อยลมหายใจเพื่อดอยสุเทพ

05

01
02หลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยพี่น้องชนเผ่าบ้านม้งดอยปุย ร่วมกันทำแนวกันไฟป่าตลอดรอบดอย เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังไฟป่าเข้าสู่หมู่บ้าน ในกิจกรรมร้อยลมหายใจเพื่อดอยสุเทพ ขณะที่สถานการณ์หมอกควันไฟป่าของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในขณะนี้ ลดลงไปถึง 50% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

05

วันนี้ (5 ก.พ. 64) ที่บริเวณบ้านม้งดอยปุย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา และพี่น้องชนเผ่าบ้านม้งดอยปุย ร่วมกันทำแนวกันไฟป่าตลอดรอบดอย ในเส้นทางยอดดอยปุย-ดอยผากอง-จุดชมวิวดอยหัวหมู เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังไฟป่าเข้าสู่หมู่บ้าน ในกิจกรรมร้อยลมหายใจเพื่อดอยสุเทพ ซึ่งจะมีการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในห้วงเดือนกุมภาพันธ์-เดือนพฤษภาคม 2564 พร้อมกันนี้ บริษัทเฮงลิสซิ่ง จำกัด ได้มอบเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนเครือข่ายสิ่งแวดล้อมม้ง ดอยสุเทพ-ปุย และสนับสนุนกิจกรรมการทำแนวกันไฟชุมชนม้งดอยปุย ได้แก่คราด เครื่องเป่าลม รองเท้าสำหรับการเดินป่า และอุปกรณ์ป้องกันไฟป่า รวมมูลค่า 100,000 บาท ทั้งนี้ก่อนที่จะมีการทำกิจกรรม ได้มีพิธีขอขมาเจ้าป่า เจ้าเขา ตามความเชื่อของพี่น้องชนเผ่าม้งด้วย

สำหรับพื้นที่ดอยปุย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านของชาวชนเผาม้ง มีประชากรกว่า 200 ครัวเรือน 1,500 คน มีอาชีพเกษตรกรและปลูกลิ้นจี่เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งในปีที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้มีจุดความร้อนจำนวนมาก จนเกิดไฟไหม้ป่า การทำกิจกรรมในวันนี้จึงถือเป็นกิจกรรมในการป้องกันและเฝ้าระวังไฟป่า ประกอบกับในปีนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน โดยให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมนการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน แบบบูรณาการ โดยให้ประชาชนเป็นทัพหน้า เพราะเชี่ยวชาญและรู้จักพื้นที่เป็นอย่างดี พร้อมใช้วิธีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงประกอบกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ จนทำให้สถานการณ์หมอกควันไฟป่าของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในขณะนี้ ลดลงไปถึง 50% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

04

03

o4XRKg.jpg
11 0
12
13
14
15
16
17

////////////////
นันธิกา กิจปาโล/ศราวุธ เจิมจันทร์/กุลนาฎ คำปันปู่ ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
5 กุมภาพันธ์ 2564