Homeข่าวธุรกิจเชียงใหม่ ข่าวเศรษฐกิจเชียงใหม่ข่าวดี! S&P คงอันดับความน่าเชื่อถือเศรษฐกิจไทย ที่ BBB+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทย อยู่ในระดับมีเสถียรภาพ

ข่าวดี! S&P คงอันดับความน่าเชื่อถือเศรษฐกิจไทย ที่ BBB+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทย อยู่ในระดับมีเสถียรภาพ

-


ข่าวดี! S&P คงอันดับความน่าเชื่อถือเศรษฐกิจไทย ที่ BBB+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทย อยู่ในระดับมีเสถียรภาพ


เหตุผลเพราะ ภาคการคลังและภาคการเงินต่างประเทศของไทยมีความเข้มแข็งในระดับสูง หนี้รัฐบาลไม่น่ากังวล ส่วนสถานการณ์ทางการเมืองไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ และคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวใน 1 – 2 ปี ข้างหน้า

S&P คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจไทยปีหน้าจะค่อย ๆ ฟื้นตัวขึ้นจากการท่องเที่ยว เพราะควบคุมการระบาดของ COVID-19 ได้ดี รวมทั้งนโยบายส่งเสริมการลงทุน รักษาระดับการจ้างงาน และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ตามแนวคิด “ล้มแล้วลุกไว” หรือ Resilience ของรัฐบาล

เป้าหมายสำคัญ คือ เพื่อให้คนไทยยังชีพได้ มีงานทำ กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สร้างอาชีพ กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเร็ว

Must Read

เริ่มวันนี้! ไปรษณีย์ไทย ปรับเวลาให้บริการทุกสาขาทั่วประเทศ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เริ่มวันนี้! ไปรษณีย์ไทย ปรับเวลาให้บริการทุกสาขาทั่วประเทศ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปรษณีย์ไทย ปรับเวลาให้บริการทุกสาขาทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันนี้ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีรายละเอียดดังนี้ -สาขาขนาดใหญ่ ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ปิด 18.00 น. -สาขาทั่วไป ปิด 17.00 น. -สาขาในห้างสรรพสินค้า ปั้มน้ำมัน และสนามบิน ปิด...
error: Alert: Content is protected !!