Home ข่าวทั่วไทย ครม. อนุมัติ ขยายเวลาเยียวยากลุ่มเปราะบาง "ผู้สูงอายุ เด็กแรกเกิด ผู้พิการ" 3,000 บาท ไปจนถึงสิ้นสุดเดือนกันยายน 2563

ครม. อนุมัติ ขยายเวลาเยียวยากลุ่มเปราะบาง “ผู้สูงอายุ เด็กแรกเกิด ผู้พิการ” 3,000 บาท ไปจนถึงสิ้นสุดเดือนกันยายน 2563

-

ครม. อนุมัติ ขยายเวลาเยียวยากลุ่มเปราะบาง “ผู้สูงอายุ เด็กแรกเกิด ผู้พิการ” 3,000 บาท ไปจนถึงสิ้นสุดเดือนกันยายน 2563

มติ ครม.ให้ พม.ขยายเวลาดำเนินโครงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 (ผู้สูงอายุ,เด็กแรกเกิดที่ได้รับเงินสนับสนุน,ผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการ) เดิมสิ้นสุด สิ้นเดือน ก.ค.63 แต่พบว่ามีอีกจำนวน 22,771 ราย ที่มีปัญหาเลขบัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง หรือยังไม่มีเลขบัญชีธนาคาร ครม.จึงอนุมัติขยายการจ่ายเงินเยียวยา 3,000 บาทไปจนสิ้นสุดเดือน ก.ย. 63

Must Read

กรมส่งเสริมการเกษตรฯ แจกฟรี “เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว” จำนวน 200,000 สิทธิ์

กรมส่งเสริมการเกษตรฯ แจกฟรี "เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว" ผักบุ้ง คะน้า ผักกาดกวางตุ้งต้น แตงกวา กะเพรา และพริกขี้หนู จำนวน 200,000 สิทธิ์ โครงการ “ตู้เย็นข้างบ้าน ต้านภัย COVID-19” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เปิดให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจในการปลูกพืชผักสวนครัว สามารถลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ได้ฟรี จำนวน 200,000 สิทธิ์ เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว 1 ชุด ประกอบด้วย...
error: Alert: Content is protected !!