Home ข่าวทั่วไทย ครม.ไฟเขียว ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ ลาหยุดไปเที่ยวได้ 2 วัน ไม่นับวันลา

ครม.ไฟเขียว ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ ลาหยุดไปเที่ยวได้ 2 วัน ไม่นับวันลา

-

ครม.ไฟเขียว ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ ลาหยุดไปเที่ยวได้ 2 วัน ไม่นับวันลา

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) โดย ครม.เห็นชอบมาตรการพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ให้ปรับปรุงรายละเอียดโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ที่ดำเนินการมาในช่วงเดือน ก.ค.-ต.ค.นี้

โดยให้สิทธิ์พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้างของรัฐ และรัฐวิสาหกิจสามารถลาพักร้อนในวันธรรมดาเพิ่มได้อีก 2 วัน ให้ไม่ถือเป็นวันลา โดยต้องลงทะเบียนและใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกัน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในวันธรรมดา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวในประเทศ

Must Read

กรมส่งเสริมการเกษตรฯ แจกฟรี “เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว” จำนวน 200,000 สิทธิ์

กรมส่งเสริมการเกษตรฯ แจกฟรี "เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว" ผักบุ้ง คะน้า ผักกาดกวางตุ้งต้น แตงกวา กะเพรา และพริกขี้หนู จำนวน 200,000 สิทธิ์ โครงการ “ตู้เย็นข้างบ้าน ต้านภัย COVID-19” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เปิดให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจในการปลูกพืชผักสวนครัว สามารถลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ได้ฟรี จำนวน 200,000 สิทธิ์ เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว 1 ชุด ประกอบด้วย...
error: Alert: Content is protected !!