Home ข่าวทั่วไทย สธ.ลงพื้นที่ 11 จังหวัด 4 กลุ่ม รวมเชียงใหม่ สุ่มตรวจเชื้อก่อโรคโควิด-19

สธ.ลงพื้นที่ 11 จังหวัด 4 กลุ่ม รวมเชียงใหม่ สุ่มตรวจเชื้อก่อโรคโควิด-19

-

สธ.ลงพื้นที่ 11 จังหวัด 4 กลุ่ม รวมเชียงใหม่ สุ่มตรวจเชื้อก่อโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ประชาสัมพันธ์แนวทางการสุ่มตรวจเชื้อก่อโรคโควิด-19 SARS-CoV-2 ในกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะ 4 กลุ่ม คือ

(1) จังหวัดชายแดนฝั่งตะวันตก 10 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง
(2) กลุ่มผับ บาร์คาราโอเกะ ในเมืองใหญ่
(3) จังหวัด ท่องเที่ยว ภูเก็ต สมุย
(4) ผู้สัมผัสชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการเฝ้าระวังโควิด-19 ในประเทศไทย
ORwSpE.jpg

Must Read

กรมส่งเสริมการเกษตรฯ แจกฟรี “เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว” จำนวน 200,000 สิทธิ์

กรมส่งเสริมการเกษตรฯ แจกฟรี "เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว" ผักบุ้ง คะน้า ผักกาดกวางตุ้งต้น แตงกวา กะเพรา และพริกขี้หนู จำนวน 200,000 สิทธิ์ โครงการ “ตู้เย็นข้างบ้าน ต้านภัย COVID-19” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เปิดให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจในการปลูกพืชผักสวนครัว สามารถลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ได้ฟรี จำนวน 200,000 สิทธิ์ เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว 1 ชุด ประกอบด้วย...
error: Alert: Content is protected !!