Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ "อนุพงษ์" ล่องเรือคลองแม่ข่า ตรวจสภาพพร้อมติดตามความคืบหน้าในการจัดการน้ำเสีย

“อนุพงษ์” ล่องเรือคลองแม่ข่า ตรวจสภาพพร้อมติดตามความคืบหน้าในการจัดการน้ำเสีย

-

“อนุพงษ์” ล่องเรือคลองแม่ข่า ตรวจสภาพพร้อมติดตามความคืบหน้าในการจัดการน้ำเสีย

วันนี้ (28 ส.ค.63) เวลา 14.30 น. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยพลตำรวจโท ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และผู้แทนองค์การจัดการน้ำเสีย ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

คลองแม่ข่า หรือที่คนเชียงใหม่ เรียกว่า น้ำแม่ข่า ไหลผ่านในพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อำเภอแม่ริม อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอหางดง มีช่วงต้นน้ำอยู่ในพื้นที่เขตตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม ระยะทางประมาณ 8.190 กิโลเมตร ช่วงกลางน้ำอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ทั้งหมด เริ่มตั้งแต่หมู่บ้านสุขิโต ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ไปจนสุดเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ บริเวณถนนมหิดลก่อนถึงเขตเทศบาลตำบลป่าแดด ระยะทางประมาณ 10.200 กิโลเมตร และช่วงท้ายน้ำเริ่มตั้งแต่เขตเทศบาลตำบลป่าแดดไปจนถึงจุดที่น้ำแม่ข่าไหลลงสู่แม่น้ำปิงที่ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง มีระยะทางทั้งหมดประมาณ 12 กิโลเมตร แต่เนื่องด้วยความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลทำให้เกิดการขยายตัวของเมืองเชียงใหม่ ในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมามีชุมชนแออัดผุดขึ้น รวมทั้งมีการบุกรุกคลองแม่ข่าเป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีการทิ้งน้ำเสียจากทางสถานประกอบการต่าง ๆ และครัวเรือนซึ่งขาดระบบบำบัดน้ำเสีย ส่งผลทำให้คลองแม่ข่าเกิดการเน่าเสีย

โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน กำหนดให้การพัฒนาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนในระดับพื้นที่ ซึ่งได้มอบหมายทุกภาคส่วนรับผิดชอบในการพัฒนาคลองแม่ข่าในเขตพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งคลองแม่ข่าให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคลองแม่ข่า โดยมีมาตรการในการแก้ไขปัญหา 8 มาตรการ ได้แก่ มาตรการการปรับปรุงคุณภาพน้ำ การแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดิน การจัดหาน้ำต้นทุน การปรับปรุงภูมิทัศน์ การปรับปรุงและฟื้นฟูสิ่งปลูกสร้างเดิม การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การสร้างจิตสำนึกชุมชน และการปรับปรุงและพัฒนาลำน้ำสาขา

นอกจากนี้ ในด้านระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครเชียงใหม่มีระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (รวมน้ำเสียและน้ำฝนในท่อเดียวกัน) จำนวน 1 แห่ง เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย 55,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สามารถรวบรวมน้ำเสียได้ประมาณ 20,000-30,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยการรับน้ำเสียในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่พื้นที่ฝั่งทิศตะวันตกของแม่น้ำปิง 20 ตารางกิโลเมตร และบางส่วนจากเทศบาลตำบลช้างเผือกที่ไหลมาตามท่อระบายน้ำ โดยได้ร่วมกับองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ดำเนินการดูแลและบำรุงรักษา

จากนั้น พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา และคณะ ลงเรือตรวจสภาพคลองแม่ข่าจากประตูน้ำท่าแพไปยังสวนสัตตะมังคละศรีดอนไชย และเดินทางตรวจสภาพประตูระบายน้ำและการบริหารจัดการน้ำคลองแม่ข่าลงสู่แม่น้ำปิง ณ บริเวณประตูระบายน้ำดอนชัย

Must Read

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 23 มกราคม 2564 ภาคเหนือวันนี้อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 23 มกราคม 2564 ภาคเหนือวันนี้อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส ทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 13-17 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 5-13 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 8-15 กม./ชม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาว...
error: Alert: Content is protected !!