ปศุสัตว์เชียงใหม่ ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตรวจเข้มป้องกันการลักลอบนำสุกรเข้ามาในประเทศ

397

สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตรวจเข้มป้องกันการลักลอบนำสุกรเข้ามาในประเทศ

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทำให้ต้องมีการคัดทิ้งและทำลายสุกรไปแล้วกว่า 200 ล้านตัว สร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการผลิตสุกรเป็นอย่างมาก และเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา พบการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เพื่มเติมที่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทำให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงที่เชื้อไวรัสจะแพร่เข้าสู่ประเทศมากยิ่งขึ้น

117403048 697544190833274 5294605441412399714 o

สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ จึงยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดยใช้เครือข่ายการเฝ้าระวังในพื้นที่ พร้อมทั้งเร่งปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในแอปพลิเคชั่น E-smart plus และพัฒนาฟาร์มตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ รวมทั้งเน้นย้ำให้เกษตรกรหลีกเลี่ยงการใช้เศษอาหารในการเลี้ยงสุกร รวมทั้งมีการสุ่มตรวจตัวอย่างเพื่อหาเชื้อในสุกรตามฟาร์ม โรงฆ่าสัตว์ และเขียงหมูเป็นประจำทุกเดือนอีกด้วย

117378339 697544247499935 6972024358783559332 o

นอกจากนี้ ยังเข้มงวดในการจับกุมป้องกันการลักลอบนำสุกรและซากสุกรจากพื้นที่ระบาดเข้ามาในประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งขอความร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับรู้ เข้าใจและตระหนักถึงความรุนแรงของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และแนวทางในการป้องกันโรค หากพบสุกรหรือหมูป่าป่วยตายผิดปกติ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่เพื่อตรวจวิเคราะห์โรคทันที

ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

117342270 697544204166606 68137562776930210 o

 

Facebook Comments