Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ สพฐ. ร่อนหนังสือด่วนเบรกสถานศึกษายังไม่อนุญาตให้เปิดเรียนตามปกติ ย้ำต้องได้รับการอนุมัติจาก ศบค. ก่อนเท่านั้น

สพฐ. ร่อนหนังสือด่วนเบรกสถานศึกษายังไม่อนุญาตให้เปิดเรียนตามปกติ ย้ำต้องได้รับการอนุมัติจาก ศบค. ก่อนเท่านั้น

-

สพฐ. ร่อนหนังสือด่วนเบรกสถานศึกษายังไม่อนุญาตให้เปิดเรียนตามปกติ ย้ำต้องได้รับการอนุมัติจาก ศบค. ก่อนเท่านั้น

ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกหนังสือด่วน ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรื่องการเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) แจ้งถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ ระบุว่า

ตามที่รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ทำให้สถานศึกษาต้องเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ในหลายรูปแบบตามที่ได้รับการอนุมัติจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัต (ศปก.จ.) โดยสถานศึกษาได้ดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (คบค.) ไปแล้วนั้น

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่คลี่คลาย รัฐบาลยังคงมาตรการตามที่กระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กำหนด การเปิดเรียนของสถานศึกษาจึงต้องดำเนินการภายใต้มาตรการดังกล่าว ขณะนี้ปรากฎว่ามีสถานศึกษาบางแห่งได้ทำการเปิดเรียนแบบ On-site 100% ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และไม่เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ได้

ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดได้ดำเนินการตามมาตรการจนกว่าศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) จะพิจารณาอนุมัติให้สถานศึกษาได้เปิดเรียน On-site เต็มรูปแบบ ทั้งนี้ การเปิดเรียนของสถานศึกษาแบบ On-site 100% ต้องได้รับการอนุมัติจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เท่านั้น

EhQk6g.jpg

Must Read

เปิดตัวหอพักรูปแบบใหม่ “The Arpom” (ดิ อาปอม) ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ หรูหรา เสมือนคอนโดฯ ในราคา 4,000 บาท...

เปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับหอพักรูปแบบใหม่ “The Arpom” (ดิ อาปอม) ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ หรูหรา เสมือนคอนโดฯ ในราคา 4,000 บาท ต่อเดือน  พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน โดย บจก.สถาพรคอนสตรัคชั่น  คุณสถาพร  ชายมินทร์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาพรคอนสตรัคชั่น จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบัน สถาพรคอนสตรัคชั่น ครบรอบ...
error: Alert: Content is protected !!